Processos selectius
Procés selectiu per la cobertura de dues places d´Agents de la Policia Local pel sistema de concurs oposició lliure, i constitució d´una borsa de treball.
 • Sistema de selecció
  Concurs-oposició lliure.
 • Titulació
  Títol de graduat o graduada en educació secundària, graduat o graduada escolar, tècnic o tècnica corresponent a cicles formatius de grau mitjà, tècnic o tècnica auxiliar corresponent a formació professional de primer grau o un altre d'equivalent o sup.
 • Tipus de personal
  Personal funcionari.
 • Observacions

  El nou termini per lliurar la sol•licitud és de vint dies hàbils, a comptar de l´endemà de la darrera publicació de l´anunci de la convocatòria al Butlletí Oficial de l´Estat, al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya o al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona. Si l´últim dia de presentació d´instàncies cau en dissabte o festiu, es prorrogarà fins al següent dia hàbil.
  No obstant, les sol•licituds ja presentades per participar en la convocatòria durant el termini iniciat amb la publicació de les bases a la pàgina web de l´ajuntament del passat dia 7 de novembre de 2018 es donaran per rebudes sense perjudici del dret que els assisteix d´efectuar les modificacions que creguin pertinents.

 • Data fi de presentació d'instàncies
  El nou termini per lliurar la sol•licitud és de vint dies hàbils, a comptar de l´endemà de la darrera publicació de l´anunci de la convocatòria al BOE, al DOGC o al BOPB.
 • Documents

  Edicte modificació bases

  Edicte: modificació de les bases aprovades per la Junta de Govern Local de dues places d´agent de policia local, pel sistema d´accés de concurs-oposició lliure.

  Edicte: modificació de les bases aprovades per la Junta de Govern Local de dues places d´agent de policia local, pel sistema d´accés de concurs-oposició lliure.

  Fitxer: 010_EDICTE_MODIFICACIO_BASES_BOPB_2_PLACES_POLICIA_LOCAL.pdf

  Format: Acrobat-PDF
  Pàgines: 25
  Mida: 3,52 MB

  Publicació BOE inici i convocatòria

  Anunci inici i convocatòria del procés selectiu per a la cobertura de dues places d'agents de la Policia Local pel sistema de concurs oposició lliure, i constitució d'una borsa de treball.

  Anunci inici i convocatòria del procés selectiu per a la cobertura de dues places d'agents de la Policia Local pel sistema de concurs oposició lliure, i constitució d'una borsa de treball.

  Fitxer: 008_ANUNCI_BOE_2POLOC_07_11_2018.pdf

  Format: Acrobat-PDF
  Pàgines: 1
  Mida: 213,58 kB

  Publicació DOGC inici i convocatòria

  Publicació DOGC inici i convocatòria del procés selectiu per la cobertura de dues places d´Agents de la Policia Local pel sistema de concurs oposició lliure, i constitució d´una borsa de treball.

  Publicació DOGC inici i convocatòria del procés selectiu per la cobertura de dues places d´Agents de la Policia Local pel sistema de concurs oposició lliure, i constitució d´una borsa de treball.

  Fitxer: 007_ANUNCI_PUBLICACIO_EXTRACTE_DOGC.pdf

  Format: Acrobat-PDF
  Pàgines: 1
  Mida: 35,87 kB

  Publicació BOPB inici, convocatòria i bases

  Publicació BOPB inici, convocatòria i bases reguladores procés selectiu per la cobertura de dues places d´Agents de la Policia Local pel sistema de concurs oposició lliure, i constitució d´una borsa de treball.

  Publicació BOPB inici, convocatòria i bases reguladores procés selectiu per la cobertura de dues places d´Agents de la Policia Local pel sistema de concurs oposició lliure, i constitució d´una borsa de treball.

  Fitxer: 004_PUBLICACIO_AL_BOPB_BASES_AGENT_POLICIA_LOCAL_CONCURS_OPOSICIO_LLIURE.pdf

  Format: Acrobat-PDF
  Pàgines: 26
  Mida: 247,44 kB

  Edicte bases reguladores

  Bases reguladores procés selectiu per la cobertura de dues places d´Agents de la Policia Local pel sistema de concurs oposició lliure, i constitució d´una borsa de treball.

  Bases reguladores procés selectiu per la cobertura de dues places d´Agents de la Policia Local pel sistema de concurs oposició lliure, i constitució d´una borsa de treball.

  Fitxer: 003_Anunci_bases_AGENT_POLICIA_LOCAL_CONCURS_OPOSICIO_LLIURE_enviat_al_BOPB.pdf

  Format: Acrobat-PDF
  Pàgines: 26
  Mida: 3,48 MB

Informació publicada el 3 d'octubre de 2018
Ajuntament de Vilassar de Dalt @ 2012
Plaça de la Vila, 1 - 08339 Vilassar de Dalt - Tel. 93 753 98 00 - oac@vilassardedalt.cat
Anar a la versió mòbil del web