www.vilassardedalt.org
Notícies

preinscripcions 2019Divendres 29 de març s'obre el termini de preinscripció escolar per al segon cicle d’educació infantil, educació primària i educació secundària obligatòria. Les sol·licituds es poden presentar als centres fins al 9 d'abril.

Els terminis de presentació de sol·licituds per al segon cicle d’educació infantil, educació primària, i educació secundària obligatòria són del 29 de març al 9 d’abril de 2019.
Presentació de sol·licituds:

Documentació necessària: Juntament amb la sol·licitud de preinscripció cal presentar:

- Original i fotocòpia del llibre de família (o altres documents relatius a la filiació).
- L’original i una fotocòpia del document nacional d’identitat (DNI) de la persona sol·licitant o de la targeta de residència on consta el NIE si es tracta de persones estrangeres.
- Original i fotocòpia del DNI de l’alumne o alumna en cas que sigui major de 14 anys o tingui DNI tot i ésser menor de 14 anys.
 

Podeu trobar tota la informació a al web del Departament d'Ensenyament de la Generelitat.

Informació publicada el 29 de març de 2019