Plens Municipals
Ple extraordinari del mes de juliol 2019
 • Ordre del dia

  Caràcter: Extraordinari
  Data: 4 de juliol de 2019
  Hora: 20 h
  Lloc: sala de Plens

  1- Composició de la Comissió Informativa d'Assumptes Plenaris (CIAP), de la Comissió Especial de Comptes (CEC), dels Grups Municipals i de la Junta de Portaveus d'aquests grups Municipals.

  2- Establiment del règim de dedicació, retribucions i indemnitzacions dels membres de la corporació.

  3- Aprovació de la periodicitat de les sessions ordinàries de la Comissió Informativa General, del Ple i de la Junta de Govern Local, juntament amb el calendari de sessions per a la resta de l'any 2019.

  4- Donar compte del Decret relatiu al cartipàs municipal

 • Aprovació dels punts

  1- Composició de la Comissió Informativa d'Assumptes Plenaris (CIAP), de la Comissió Especial de Comptes (CEC), dels Grups Municipals i de la Junta de Portaveus d'aquests grups Municipals.

  El Ple designa els membres que formaran part de la Comissió Informativa, de la Comissió Especial de Comptes i de la Junta de Portaveus.

  2- Establiment del règim de dedicació, retribucions i indemnitzacions dels membres de la corporació.

  La moció s'aprova amb 7 vots a favor d'ARA Vilassar i la CUP i els 6 vots en contra de Junts per Vilassar i el PSC.

  Les retribucions dels càrrecs electes del mandat 2019-2023 han estat assignades per acord de Ple de data 4 de juliol de 2019. Els principals punts de l’acord són:

  Carola Llauró Satre
  Alcaldessa
  Dedicació exclusiva (100%)
  Retribució bruta anual de 37.026,41 euros.
  Alta a la Seguretat Social.  

  Benet Oliva Ricós
  Regidor

  Dedicació parcial (68,84%)
  Retribució bruta anual de 14.630,17 euros.
  Alta a la Seguretat Social.

  Sergi Igual Molina
  Regidor i segon tintent d'alcalde
  Dedicació parcial (64%)
  Retribució bruta anual de 14.630,17 euros.
  Alta a la Seguretat Social.

  Mireia Durany Calvo
  Regidora
  Dedicació parcial (64%)
  Retribució bruta anual de 13.599,97 euros.
  Alta a la Seguretat Social.

  Carme Tearrades Saborit
  Regidora i primera tinent d'alcalde
  Dedicació parcial (64%)
  Règim d'indemnitzacions per assitència al Ple (300 euros), a sessions extraordinàries del Ple (75 euros), a la Comissió Informativa (75 euros), la Junta de Govern (300 euros).

  Els tinents d’alcalde, a més de desenvolupar les seves regidories delegades, també exerceixen les funcions de substitució d’Alcaldia en cas de vacances, absència o indisposició.

  Els membres de la Corporació que no exerceixin els seus càrrecs en règim de dedicació exclusiva o parcial, el règim d’indemnitzacions és el següent:

  • Per assistència a les sessions ordinàries de Ple (mensuals): 300 euros
  • Per assistència a les sessions extraordinàries (amb independència de la urgència) del Ple: 75 euros.
  • Per assistència a les sessions ordinàries de la Comissió Informativa General (mensuals): 75 euros.
  • Per assistència a les sessions ordinàries de la Junta de Govern Local (quinzenals): 300 euros.
  • Per assistència a les sessions de la Comissió Especial de Comptes (semestrals): 75 euros.


  Percebran aquesta dotació econòmica la regidora de l’equip de govern, Carme Terrades Saborit  i els regidors i regidores a l’oposició. 

  3- Aprovació de la periodicitat de les sessions ordinàries de la Comissió Informativa General, del Ple i de la Junta de Govern Local, juntament amb el calendari de sessions per a la resta de l'any 2019.

  S'aprova per unanimitat els calendari de sessions.

  Calendari de sessions

  Calendari de sessions

  Fitxer: Calendari_sessions.pdf

  Format: Acrobat-PDF
  Pàgines: 3
  Mida: 390,36 kB  4- Donar compte del Decret relatiu al cartipàs municipal

  S’estebleix el règim de dedicació dels membres del govern i les diferents regidories que n’assumeixen:

  Carola Llauró, temps complet (100%): Alcaldia, Organització Municipal i Cultura.

  Benet Oliva, temps parcial (68%): Urbanisme, Habitatge, Medi Ambient, Seguretat Ciutadana i Comerç, Turisme i Promoció.

  Carme Terradas, temps parcial (64%): Atenció Social, Educació, Cicles de Vida i Esports.

  Sergi Igual, temps parcial (64%): Hisenda, Festes, Serveis i Municipalitzacions.

  Mireia Durany, temps parcial (64%): Eficiència energètica, Espai Públic i Mobilitat, Feminisme, Igualtat i Participació.

  Decret del cartipas

  Decret del cartipas

  Fitxer: Donar_compte_dels_decrets_del_cartipas.pdf

  Format: Acrobat-PDF
  Pàgines: 15
  Mida: 666,04 kB

 • Documents
  Acta ple extraordinari juliol

  Acta ple extraordinari juliol

  Fitxer: ACTA_DE_PLE_DE_04072019.pdf

  Format: Acrobat-PDF
  Pàgines: 30
  Mida: 3,89 MB

 • Fitxers de so

  1- Composició de la Comissió Informativa d'Assumptes Plenaris (CIAP), de la Comissió Especial de Comptes (CEC), dels Grups Municipals i de la Junta de Portaveus d'aquests grups Municipals.

  2- Establiment del règim de dedicació, retribucions i indemnitzacions dels membres de la corporació.

  3- Aprovació de la periodicitat de les sessions ordinàries de la Comissió Informativa General, del Ple i de la Junta de Govern Local, juntament amb el calendari de sessions per a la resta de l'any 2019.

  4- Donar compte del Decret relatiu al cartipàs municipal

Informació publicada l'1 de juliol de 2019
Ajuntament de Vilassar de Dalt @ 2012
Plaça de la Vila, 1 - 08339 Vilassar de Dalt - Tel. 93 753 98 00 - oac@vilassardedalt.cat
Anar a la versió mòbil del web