www.vilassardedalt.org
Portada:Coneix tots els Serveis Municipals
Documents

ajuntamentAmb els serveis d’educació comencem una sèrie de petits reportatges dels serveis municipals, en què de manera sintètica es definiran els serveis obligatoris i no obligatoris que prestem, els usuaris que els utilitzen i la despesa econòmica que impliquen.
Cal considerar que hi ha una diferència fonamental en els serveis que l’Ajuntament presta. D’una banda hi ha els serveis obligatoris que un municipi d’entre 5.000 i 10.000 habitants ha de prestar, i de l’altra aquells serveis que no són de prestació obligatòria i que l’Ajuntament proporciona públicament atenent a les demandes o necessitats socials. Per altra banda, hi ha serveis que altres administracions presten en el territori de Vilassar, particularment els de salut i els educació a partir dels tres anys, que estan en mans de la Generalitat.
Per població, l’Ajuntament està obligat a prestar només els següents serveis: enllumenat públic, control d’aliments i begudes, neteja viària, seguretat en els espais públics, pavimentació i conservació de vies públiques, recollida i tractament de residus, abastament domiciliari d’aigua potable, clavegueram, accés als nuclis de la població, cementiri, parc públic, biblioteca pública, mercat, serveis d’informació i comunicació públiques.
La resta de serveis que prestem en termes d’educació, atenció social, promoció econòmica, esports i cultura, per posar uns exemples, no són de prestació obligatòria tot i que puguin ser molt importants en termes d’utilitat pública.
Esperem que aquesta informació us sigui d’utilitat per entendre millor el funcionament de l’Ajuntament.

Xavier Godàs
Alcalde