Portada:Educació:Servei Psicopedagògic Municipal

Regidoria educació

Servei Psicopedagògic Municipal

Aquest servei es va iniciar l’any 1986 amb l’objectiu d’atendre la població infantil i juvenil de Vilassar de Dalt. Al llarg del temps han variat aspectes com context polític, social i històric, els espais de treball, les condicions laborals  entre d’altres, així com també hi ha hagut canvis en la societat, els models familiars, els valors, les tecnologies i avenços en la professió. El SPM s’hi ha anat adaptant, però les funcions bàsiques i l’essència del Servei s’han mantingut i es poden resumir en:

- Atendre la població escolar del municipi, de 0 a 18 anys i les seves famílies, amb diferents problemàtiques: psicològiques, pedagògiques, mèdiques, familiars  o  socials.
- Prevenció.
- Diagnòstic.
- Orientació, assessorament.
- Elaboració d’informes.
- Seguiments i treball terapèutic (amb les famílies, mestres, infants i joves).
- Orientacions reeducatives i de logopèdia a escoles i famílies. Elaboració de pautes bàsiques i material per a entendre i tractar diferents trastorns.  
- Derivacions en casos necessaris a altres especialistes.
- Coordinació amb altres entitats i tècnics de l’educació, Serveis Socials, Mèdics del Municipi o d’altres .

La funció d’aquest servei és atendre de forma immediata i propera els casos que es sol•liciten complint els objectius de prevenció i atenció primària de la població infantil i juvenil, les seves famílies i les escoles del municipi. Des del 1986 s’han atès 1.458 casos.

L’origen de les demandes es fa des de les famílies, centres escolars, serveis socials, serveis mèdics, regidoria d’ensenyament, entre d’altres. La totalitat de tasques que es fan a l’Escola Infantil Can Roura són gratuïtes. També ho és l’atenció interna que es dóna a la resta de centres escolars. La resta de tasques es realitzen a la consulta municipal actualment al centre “Les Escoles, Espai Cívic”.

Alguns dels tipus de demandes ateses són:

Dificultats d’aprenentatge.
Valoració de nivells cognitius.
Temes emocionals (dol, ansietat, depressió).
Temes familiars.
Maltractaments ( infantils i de gènere).
Conducta.
Altres  (TOC, TEA).
Adopció i acolliment.
Temes mèdics (en relació amb Psiquiatria, Neuropediatria, ORL).
Logopèdia. Llenguatge i parla . Oral i escrit.
Seguiments terapèutics.


Coordinacions - col.laboració: amb altres Serveis del municipi (Serveis Socials, Centre Obert, Metges, grups de lleure, voluntariat...) i amb d’altres d’externs com: EAP,  CSMIJ (Servei de Psiquiatria i Psicologia Infanto-Juvenil de l’Hospital de Mataró), CDIAP (Centre d’Estimulació Primerenca del Baix Maresme).


Copagament:

El mes d’octubre-2014 es va iniciar un servei de copagament per part dels usuaris del Servei Psicopedagògic Municipal (Ordenança Fiscal número 17).
El preu actual de cada visita és de 25€. (A retribuir mitjançant un rebut).

En són exempts i per tant gratuïts:

- La totalitat dels serveis que es donen a l’ Escola Infantil can Roura.
- Les primeres visites (informatives, de recollida de dades).
- L’atenció interna als centres escolars.
- Casos que reuneixen condicions per a ser becats. S’ha de sol•licitar l’ajut a través de la Regidoria d’Ensenyament, de Serveis Socials o al mateix Servei Psicopedagògic.

L’objectiu és poder atendre tothom qui ho demani malgrat no disposar de suficients recursos econòmics.

cost servei psicopedagògic


Professional que ofereix el servei:
Mercè Fonts Sala (Psicòloga i logopeda)

servei psicopedagògicHorari:
Matins visites concertades.

Ubicació:
C/ Camí Can Pons 21-27. Tel. 93 753 37 56

Ajuntament de Vilassar de Dalt @ 2012
Plaça de la Vila, 1 - 08339 Vilassar de Dalt - Tel. 93 753 98 00 - oac@vilassardedalt.cat
Anar a la versió mòbil del web