Portada:RETRIBUCIONS CÀRRECS ELECTES, DECLARACIONS DE BÉNS I ACTIVITATS I PERSONAL EVENTUAL
RETRIBUCIONS CÀRRECS ELECTES, DECLARACIONS DE BÉNS I ACTIVITATS I PERSONAL EVENTUAL

Les retribucions dels càrrecs electes del mandat 2019-2023 han estat assignades per acord de Ple de data 4 de juliol de 2019. Els principals punts de l’acord són:

Carola Llauró SatreImatge inexistentAlcaldessaImatge inexistent Dedicació exclusiva (100%)Imatge inexistent Retribució bruta anual de 37.026,41 euros.Imatge inexistent Alta a la Seguretat Social.  

Benet Oliva RicósImatge inexistent RegidorImatge inexistent Dedicació parcial (68,84%)Imatge inexistent Retribució bruta anual de 14.630,17 euros.Imatge inexistent Alta a la Seguretat Social.

Sergi Igual MolinaImatge inexistent Regidor i segon tintent d'alcaldeImatge inexistentDedicació parcial (64%)Imatge inexistent Retribució bruta anual de 14.630,17 euros.Imatge inexistent Alta a la Seguretat Social.

Mireia Durany CalvoImatge inexistentRegidoraImatge inexistentDedicació parcial (64%)Imatge inexistent Retribució bruta anual de 13.599,97 euros.Imatge inexistent Alta a la Seguretat Social.

Carme Terradas SaboritImatge inexistent Regidora i primera tinent d'alcaldeImatge inexistent Dedicació parcial (64%)Imatge inexistent Règim d'indemnitzacions per assitència al Ple (300 euros), a sessions extraordinàries del Ple (75 euros), a la Comissió Informativa (75 euros), la Junta de Govern (300 euros).

Els tinents d’alcalde, a més de desenvolupar les seves regidories delegades, també exerceixen les funcions de substitució d’Alcaldia en cas de vacances, absència o indisposició.

Els membres de la Corporació que no exerceixin els seus càrrecs en règim de dedicació exclusiva o parcial, el règim d’indemnitzacions és el següent:

  • Per assistència a les sessions ordinàries de Ple (mensuals): 300 euros
  • Per assistència a les sessions extraordinàries (amb independència de la urgència) del Ple: 75 euros.
  • Per assistència a les sessions ordinàries de la Comissió Informativa General (mensuals): 75 euros.
  • Per assistència a les sessions ordinàries de la Junta de Govern Local (quinzenals): 300 euros.
  • Per assistència a les sessions de la Comissió Especial de Comptes (semestrals): 75 euros.


Percebran aquesta dotació econòmica la regidora de l’equip de govern, Carme Terrades Saborit  i els regidors i regidores a l’oposició.  

Cal tenir en compte que:

• Els regidors que tinguin dedicació parcial no percebran indemnitzacions per l’assistència a les sessions de la Junta de Govern Local, del Ple, del Ple extraordinari, de la Comissió Informativa General i de la Comissió Especial de Comptes.

Els diferents Grups Polítics Municipals rebran una dotació econòmica per l’import següent:

50 euros mensuals per cada regidor electe.
200 euros mensuals per cada grup municipal.

Aquesta dotació no podrà destinar-se al pagament de remuneracions de personal de qualsevol tipus al servei de l’Ajuntament, ni a l’adquisició de béns que puguin constituir actius fixos de caràcter patrimonial, i serà objecte d’una comptabilitat específica que els Grups polítics posaran a disposició del Ple de la Corporació quan aquest ho sol•liciti, en els termes previstos en la legislació vigent i en el ROM.

Pel que fa a càrrecs eventuals o càrrecs de confiança, segons l'article 104 bis de Llei Reguladora de les Bases de Règim Local, l'Ajuntament pot disposar d'una persona per cobrir aquest càrrec eventual. Tot i això, actualment no hi ha cap persona cobrint aquest càrrec.

Informació actualitzada el juliol del 2019Imatge inexistentImatge inexistentImatge inexistent


Declaracions de béns i activitats dels càrrecs electes

Declaració de béns i activitats Carola Llauró

Declaració Béns Carola Llauró

Declaració Béns Carola Llauró

Fitxer: DB_Carola_LlaurA__ok.pdf

Format: Acrobat-PDF
Pàgines: 10
Mida: 455,08 kB

Declaració de béns i activitats Benet Oliva

Declaració Béns Benet Oliva

Declaració Béns Benet Oliva

Fitxer: DB_Benet_Oliva_ok.pdf

Format: Acrobat-PDF
Pàgines: 10
Mida: 463,51 kB


Declaració de béns i activitats Carme Terradas

Declaració Béns Carme Terradas

Declaració Béns Carme Terradas

Fitxer: DB_Carme_Terradas_ok.pdf

Format: Acrobat-PDF
Pàgines: 8
Mida: 390,75 kB


Declaració de béns i activitats Sergi Igual

Declaració Béns Sergi Igual

Declaració Béns Sergi Igual

Fitxer: DB_Sergi_Igual_ok.pdf

Format: Acrobat-PDF
Pàgines: 9
Mida: 449,3 kB

Declaració de béns i activitats Mireia Durany

Declaració Béns Mireia Durany

Declaració Béns Mireia Durany

Fitxer: DB_Mireia_Durany_ok.pdf

Format: Acrobat-PDF
Pàgines: 9
Mida: 440,77 kB


Declaració de béns i activitats Joan Alfons Cusidó

Declaració Béns J. Alfons Cusidó

Declaració Béns J. Alfons Cusidó

Fitxer: DB_Joan_A._CusidA__ok.pdf

Format: Acrobat-PDF
Pàgines: 9
Mida: 441,1 kB


Declaració de béns i activitats Ruth Ufano

Declaració Béns Ruth Ufano

Declaració Béns Ruth Ufano

Fitxer: DB_Ruth_Ufano_ok.pdf

Format: Acrobat-PDF
Pàgines: 9
Mida: 501,92 kB

Declaració de béns i activitats Laia Quelart

Declaració Béns Laia Quelart

Declaració Béns Laia Quelart

Fitxer: DB_Laia_Quelart_ok.pdf

Format: Acrobat-PDF
Pàgines: 9
Mida: 418,98 kB

Declaració de béns i activitats Xavier Garrigós

Declaració Béns Xavier Garrigós

Declaració Béns Xavier Garrigós

Fitxer: DB_Xavier_GarrigA_s_ok.pdf

Format: Acrobat-PDF
Pàgines: 9
Mida: 450,62 kB

Declaració de béns i activitats Teia Àlvarez

Declaració Béns Teia Àlvarez

Declaració Béns Teia Àlvarez

Fitxer: DB_Teia_Alvarez_ok.pdf

Format: Acrobat-PDF
Pàgines: 10
Mida: 444,9 kB

Declaració de béns i activitats Jesús SánchezImatge inexistent

Declaració Béns Jesús Sànchez

Declaració Béns Jesús Sànchez

Fitxer: DB_Jesus_SA_nchez_ok.pdf

Format: Acrobat-PDF
Pàgines: 10
Mida: 448,43 kB

Declaració de béns i activitats M. Àngels Bosch

Declaració Béns M. Àngels Bosch

Declaració Béns M. Àngels Bosch

Fitxer: DB_M._Angels_Bosch_ok.pdf

Format: Acrobat-PDF
Pàgines: 10
Mida: 448,16 kB


Declaració de béns i activitats Luciano Altozano
Resgistre de béns i activitats Luciano

Resgistre de béns i activitats Luciano

Fitxer: Registre_de_bens_i_activitats_Luciano.pdf

Format: Acrobat-PDF
Pàgines: 10
Mida: 461,26 kB

 

Informació actualitzada el juliol del 2019.

Ajuntament de Vilassar de Dalt @ 2012
Plaça de la Vila, 1 - 08339 Vilassar de Dalt - Tel. 93 753 98 00 - oac@vilassardedalt.cat
Anar a la versió mòbil del web