Plens Municipals
Ple ordinari del mes de març 2017
 • Data del ple
  30/03/2017
 • Ordre del dia

  Caràcter: Ordinària.
  Data: 30 de març de 2017
  Hora: 20.00h.
  Lloc: Sala de plens de l´Ajuntament.

  Ordre del dia
  1. Resolució del recurs de reposició interposat pel Sr. Joan Alfons Cusidó, en representació de PDECAT, contra l´acord de Ple de 26 de gener de 2017, pel qual es va aprovar definitivament la modificació pressupostària 22/2016.
  2. Reconeixement de la bonificació a l´Impost sobre Construccions, Instal.lacions i Obres al Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya, per obres a la residència de Torremar.
  3. Instar a la Comissió Territorial d´Urbanisme de Barcelona a deixar sense efecte la tramitació  del Pla Parcial del sector I Matagalls de Vilassar de Dalt.
  4. Moció en relació a la sentència del Tribunal Constitucional relativa a l´impost sobre l´increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana.
  5. Moció d´adhesió a la Xarxa de Municipis per l´Economia Social i Solidària.
  6. Moció del grup municipal CUP Vilassar per l´estudi de la remunicipalització de la gestió de l´aigua.
  7. Moció del grup municipal del PSC relativa  a la plaga del "Tomicus" i per a una explotació sostenible dels boscos del Maresme, d´acord amb allò que preveu l´article 103 de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya 21/2002 de 5 de Juliol.
  8. Donar compte de l´informe de morositat corresponent al quart trimestre de 2016.
  9. Donar compte de l´autorització de la Comissió de Preus de Catalunya en relació a les tarifes de taxi 2017.
  10. Donar compte de la sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en relació a recurs interposat contra acords de la Comissió Territorial d´Urbanisme de Barcelona relatius al POUM.
  11. Assabentar dels decrets d´Alcaldia.
  12. Precs i preguntes.

 • Aprovació dels punts

  1. Resolució del recurs de reposició interposat pel Sr. Joan Alfons Cusidó, en representació de PDECAT, contra l´acord de Ple de 26 de gener de 2017, pel qual es va aprovar definitivament la modificació pressupostària 22/2016.
  El punt s'aprova amb els vots a favor d'ARA Vilassar i PSC, l'abstenció de la CUP, i 3 vots en contra de CiU i PP.

  2. Reconeixement de la bonificació a l´Impost sobre Construccions, Instal.lacions i Obres al Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya, per obres a la residència de Torremar.
  La moció s'aprova per unanimitat de tots els grups.

  3. Instar a la Comissió Territorial d´Urbanisme de Barcelona a deixar sense efecte la tramitació  del Pla Parcial del sector I Matagalls de Vilassar de Dalt.
  La moció s'aprova amb els 10 vots a favor d'ARA Vilassar, la CUP i PSC i els 3 abstencions de PDeCAT i PP.

  4. Moció en relació a la sentència del Tribunal Constitucional relativa a l´impost sobre l´increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana.
  La moció s'aprova per unanimitat de tots els grups.

  5. Moció d´adhesió a la Xarxa de Municipis per l´Economia Social i Solidària.
  Més informació:
  http://mess.cat/
  La moció s'aprova per unanimitat de tots els grups.

  6. Moció del grup municipal CUP Vilassar per l´estudi de la remunicipalització de la gestió de l´aigua.
  Per debatre el futur d'aquesta moció s'ha creat una comissió que estudiarà la proposta de la remunicipalització de l'aigua. 
  La votació es tanca amb 9 abstencions dels grups ARA Vilassar, PP i PSC, i 4 vots a favor de la CUP i PDeCAT. 

  7. Moció del grup municipal del PSC relativa  a la plaga del "Tomicus" i per a una explotació sostenible dels boscos del Maresme, d´acord amb allò que preveu l´article 103 de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya 21/2002 de 5 de Juliol.
  La moció s'aprova amb els vots a favor d'ARA Vilassar, PDeCAT, PP i PSC i 2 abstencions de la CUP.

  - Moció d'urgència: Aprovació de les bases reguladores per a la concessió de beques per a casals d'estiu i colònies escolars.
  La moció s'aprova amb els vots a favor d'ARA Vilassar, PDeCAT, PP i PSC, i 2 abstencions de la CUP.
   
  8. Donar compte de l´informe de morositat corresponent al quart trimestre de 2016.
  9. Donar compte de l´autorització de la Comissió de Preus de Catalunya en relació a les tarifes de taxi 2017.
  10. Donar compte de la sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en relació a recurs interposat contra acords de la Comissió Territorial d´Urbanisme de Barcelona relatius al POUM.
  11. Assabentar dels decrets d´Alcaldia.
  12. Precs i preguntes.

 • Documents
  Acta ple març

  Acta ple març

  Fitxer: ACTA_PLE_MARC_2017.pdf

  Format: Acrobat-PDF
  Pàgines: 55
  Mida: 356,7 kB

 • Fitxers de so

  1. Resolució del recurs de reposició interposat pel Sr. Joan Alfons Cusidó, en representació de PDECAT, contra l´acord de Ple de 26 de gener de 2017, pel qual es va aprovar definitivament la modificació pressupostària 22/2016.

  2. Reconeixement de la bonificació a l´Impost sobre Construccions, Instal.lacions i Obres al Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya, per obres a la residència de Torremar.

  3. Instar a la Comissió Territorial d´Urbanisme de Barcelona a deixar sense efecte la tramitació  del Pla Parcial del sector I Matagalls de Vilassar de Dalt.

  4. Moció en relació a la sentència del Tribunal Constitucional relativa a l´impost sobre l´increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana.

  5. Moció d´adhesió a la Xarxa de Municipis per l´Economia Social i Solidària.

  6. Moció del grup municipal CUP Vilassar per l´estudi de la remunicipalització de la gestió de l´aigua.

  7. Moció del grup municipal del PSC relativa  a la plaga del "Tomicus" i per a una explotació sostenible dels boscos del Maresme, d´acord amb allò que preveu l´article 103 de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya 21/2002 de 5 de Juliol.

  8. Donar compte de l´informe de morositat corresponent al quart trimestre de 2016.

  9. Donar compte de l´autorització de la Comissió de Preus de Catalunya en relació a les tarifes de taxi 2017.

  10. Donar compte de la sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en relació a recurs interposat contra acords de la Comissió Territorial d´Urbanisme de Barcelona relatius al POUM.

  11. Assabentar dels decrets d´Alcaldia.
  12. Precs i preguntes.

Informació publicada el 27 de març de 2017
Ajuntament de Vilassar de Dalt @ 2012
Plaça de la Vila, 1 - 08339 Vilassar de Dalt - Tel. 93 753 98 00 - oac@vilassardedalt.cat
Anar a la versió mòbil del web