www.vilassardedalt.org
Processos selectius
 • Sistema de selecció
  Concurs específic reservat a mobilitat horitzontal.
 • Titulació
  Títol de graduat o graduada en educació secundària, graduat o graduada escolar, tècnic o tècnica corresponent a cicles formatius de grau mitjà, tècnic o tècnica auxiliar corresponent a formació professional de primer grau o un altre equivalent o superior.
 • Tipus de personal
  Personal funcionari.
 • Observacions

  El nou termini per lliurar la sol•licitud és de vint dies hàbils, a comptar de l´endemà de la darrera publicació de l´anunci de la convocatòria al Butlletí Oficial de l´Estat, al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya o al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona. Si l´últim dia de presentació d´instàncies cau en dissabte o festiu, es prorrogarà fins al següent dia hàbil.
  No obstant, les sol•licituds ja presentades per participar en la convocatòria durant el termini iniciat amb la publicació de les bases a la pàgina web de l´ajuntament del passat dia 7 de novembre de 2018 es donaran per rebudes sense perjudici del dret que els assisteix d´efectuar les modificacions que creguin pertinents.

 • Data fi de presentació d'instàncies
  Termini presentació d'esmenes 2 d'agost de 2019
 • Documents

  Llista definitiva un agent mobilitat horitzontal

  Llista definitiva 1 agent de mobilitat horitzontal

  Llista definitiva 1 agent de mobilitat horitzontal

  Fitxer: 023_EDICTE_llista_definitiva_1_agent_mobilitat_horitzontal.pdf

  Format: Acrobat-PDF
  Pàgines: 2
  Mida: 212,44 kB

  EDICTE llista provisional admesos i exclosos agent policia local mobilitat horitzontal

  Edicte llista provisional admesos i exclosos agent policia mobilitat horitzontal

  Edicte llista provisional admesos i exclosos agent policia mobilitat horitzontal

  Fitxer: 018_EDICTE_llista_provisional_admesos_i_exclosos_mobilitat_horitzontal.pdf

  Format: Acrobat-PDF
  Pàgines: 2
  Mida: 196,04 kB

  Publicació BOE

  Publicació BOE modificació de les bases i convocatòria del procés selectiu d´una plaça d´agent de policia local pel sistema de concurs específic reservat a mobilitat horitzontal.

  Publicació BOE modificació de les bases i convocatòria del procés selectiu d´una plaça d´agent de policia local pel sistema de concurs específic reservat a mobilitat horitzontal.

  Fitxer: 017_Publicacio_BOE_1_policia_local_mobil_hortizontal.pdf

  Format: Acrobat-PDF
  Pàgines: 1
  Mida: 209,96 kB

  Publicació DOGC

  Publicació DOGC modificació de les bases i convocatòria del procés selectiu d´una plaça d´agent de policia local pel sistema de concurs específic reservat a mobilitat horitzontal.

  Publicació DOGC modificació de les bases i convocatòria del procés selectiu d´una plaça d´agent de policia local pel sistema de concurs específic reservat a mobilitat horitzontal.

  Fitxer: 013_ANUNCI_publicacio_1_pla_policia_local_mobilitat_horitzontal_DOGC.pdf

  Format: Acrobat-PDF
  Pàgines: 1
  Mida: 34,83 kB

  Publicació BOPB

  Publicació BOPB modificació de les bases i convocatòria del procés selectiu de dues places d´agent de policia local, pel sistema d´accés de concurs-oposició lliure.

  Publicació BOPB modificació de les bases i convocatòria del procés selectiu de dues places d´agent de policia local, pel sistema d´accés de concurs-oposició lliure.

  Fitxer: 013_PUBLICACIO_rectificacio_bases_BOPB_2_places_agent_policia.pdf

  Format: Acrobat-PDF
  Pàgines: 25
  Mida: 242,69 kB

  Edicte modificació bases

  Edicte: modificació de les bases pel procés de cobertura d´una plaça d´agent de policia local pel sistema de concurs específic reservat a mobilitat horitzontal.

  Edicte: modificació de les bases pel procés de cobertura d´una plaça d´agent de policia local pel sistema de concurs específic reservat a mobilitat horitzontal.

  Fitxer: 009_EDICTE_MODIFICACIO_BASES_1_PLACA_POLICIA_LOCAL_MOB_HOR.pdf

  Format: Acrobat-PDF
  Pàgines: 22
  Mida: 3,05 MB

  Publicació BOE inici i convocatòria

  Anunci inici i convocatòria del procés selectiu per a la cobertura d'una plaça d'agent de la Policia Local pel sistema específic reservat a mobilitat horitzontal.

  Anunci inici i convocatòria del procés selectiu per a la cobertura d'una plaça d'agent de la Policia Local pel sistema específic reservat a mobilitat horitzontal.

  Fitxer: 008_ANUNCI_BOE_1POLHOR_07_11_2018.pdf

  Format: Acrobat-PDF
  Pàgines: 1
  Mida: 213,9 kB

  Publicació DOGC inici i convocatòria

  Publicació DOGC inici, convocatòria del procés selectiu per la cobertura d'una plaça d'Agent de la Policia Local pel sistema específic reservat a mobilitat horitzontal.

  Publicació DOGC inici i convocatòria del procés selectiu per la cobertura d'una plaça d'Agent de la Policia Local pel sistema específic reservat a mobilitat horitzontal.

  Fitxer: 007_ANUNCI_EXTRACTE_PUBLICAT_DOGC.pdf

  Format: Acrobat-PDF
  Pàgines: 1
  Mida: 34,51 kB

  Publicació BOPB inici, convocatòria i bases

  Publicació BOPB inici, convocatòria i bases reguladores procés selectiu per la cobertura d'una plaça d'Agent de la Policia Local pel sistema específic reservat a mobilitat horitzontal.

  Publicació BOPB inici, convocatòria i bases reguladores procés selectiu per la cobertura d'una plaça d'Agent de la Policia Local pel sistema específic reservat a mobilitat horitzontal.

  Fitxer: 004_PUBLICACIO_AL_BOPB_BASES_AGENT_POLICIA_LOCAL_MOBILITAT_HORITZONTAL.pdf

  Format: Acrobat-PDF
  Pàgines: 23
  Mida: 231,4 kB

  Edicte bases reguladores

  Bases reguladores del procés selectiu per la cobertura d´una plaça d´Agent de la Policia Local pel sistema específic reservat a mobilitat horitzontal

  Bases reguladores del procés selectiu per la cobertura d´una plaça d´Agent de la Policia Local pel sistema específic reservat a mobilitat horitzontal

  Fitxer: 003_Anunci_bases_AGENT_POLICIA_LOCAL_MOBILITAT_HORITZONTAL_enviat_al_BOPB.pdf

  Format: Acrobat-PDF
  Pàgines: 23
  Mida: 3,02 MB

Informació publicada el 3 d'octubre de 2018