Plens Municipals
Ple extraordinari del mes de maig de 2020
 • Data del ple
  07.05.2020
 • Ordre del dia

  Des que el passat 14 de març es va decretar l'estat d'alarma, van quedar suspeses les reunions presencials de treball i aquestes van passar a fer-se de forma telemàtica. Aquest fet també afecta al Ple municipal que el proper dia 7 de maig serà el primer de la història en celebrar-se de manera virtual.

  La sessió es podrà seguir en directe pel canal YouTube de l’Ajuntament a partir de les 6 de la tarda.

  Donat que la ciutadania no podrà participar en aquesta sessió plenària, si teniu alguna pregunta la podeu fer a través del formulari que trobareu en aquest enllaç.

  ..............................................................................................................................................................................................

   

  Caràcter: Extraordinària
  Data: 7 de maig de 2020
  Hora: 18 h
  Lloc: Via telemàtica a través del canal YouTube de l'Ajuntament


  1.- Aprovació del desenvolupament de forma telemàtica de les sessions dels òrgans col•legiats de la Corporació
  2.- Aprovació de l'acta de la sessió ordinària de 27 de febrer de 2020.
  3.- Aprovació del plànol de delimitació de franges de baixa densitat arbòrea i vegetal per donar compliment a l'article 4 del Decret 123/2005, de 14 de juny, de mesures de prevenció dels incendis forestals en les urbanitzacions sense continuïtat amb la trama urbana
  4.- Moció per demanar la flexibilització de les regles fiscals amb la finalitat d’augmentar la capacitat pressupostària del món local
  5.- Moció de Junts per Vilassar, sobre la modificació de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.
  6.- Moció de Junts per Vilassar, oberta a tots els grups, sobre la destinació de les retribucions dels regidors per assistència al Ple de març.
  7.- Moció de Junts per Vilassar, oberta a tots els grups, sobre modificació pressupostària
  8.-  Declaració institucional de l’Ajuntament de Vilassar de Dalt davant la crisi del COVID-19,
  9.- Correcció d’una errada material a les tarifes de l’Ordenança Fiscal núm. 3, reguladora de l’Impost sobre béns immobles vigent per a 2020.
  10.- Donar compte de l’aprovació de la liquidació del pressupost de l’exercici 2019, de l’Ajuntament.
  11.- Donar compte de l’aprovació de la liquidació del pressupost de l’exercici 2019, del Consorci Centre Teatral i Cultural La Massa.
  12.- Donar compte de l’informe anual de l’Ajuntament de Vilassar de Dalt relatiu a les resolucions adoptades contràries a les objeccions efectuades o, si s’escau, a l’opinió de la Intervenció General de la Generalitat de Catalunya, les principals anomalies en matèria d’ingressos, els informes d’omissió de la funció interventora i els resultats del control dels comptes a justificar i de les bestretes de caixa fixa de l’exercici 2019.
  13.- Ratificació de la Modificació de crèdit per creació d’una partida pressupostaria de fons per a contingències sobrevingudes, aprovada per l’alcaldia en el marc de les mesures urgents dictades com a conseqüència de l’estat d’alarma.
  14.- Ratificació de la Modificació del pressupost de l’Ajuntament per l’exercici 2020 per transferència de crèdit entre partides. Expedient de modificació número ADMC2020000023, per habilitar una partida per a subvenir el sector comercial, aprovada per l’alcaldia en el marc de les mesures urgents dictades com a conseqüència de l’estat d’alarma.
  15.- Ratificació de la Modificació del pressupost de l’Ajuntament per l’exercici 2020 en la modalitat de crèdit extraordinari per a l’aplicació del superàvit pressupostari, aflorat en la liquidació del pressupost de l’exercici 2019

 • Aprovació dels punts

  1.- Aprovació del desenvolupament de forma telemàtica de les sessions dels òrgans col•legiats de la Corporació
  S'aprova per unanimitat de tots els grups.

  2.- Aprovació de l'acta de la sessió ordinària de 27 de febrer de 2020.
  S'aprova per unanimitat de tots els grups.

  3.- Aprovació del plànol de delimitació de franges de baixa densitat arbòrea i vegetal per donar compliment a l'article 4 del Decret 123/2005, de 14 de juny, de mesures de prevenció dels incendis forestals en les urbanitzacions sense continuïtat amb la trama urbana.
  S'aprova per unanimitat de tots els grups.

  4.- Moció per demanar la flexibilització de les regles fiscals amb la finalitat d’augmentar la capacitat pressupostària del món local
  5.- Moció de Junts per Vilassar, sobre la modificació de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.

  S'acorda retirar les dues mocions, la 4 i la 5, i presentar-ne una de conjunta de tots els grups municipals per demanar la derogació de la Llei Orgànica d'Estabilitat Pressupostària a fi d'augmentar l'autonomia i la capacitat pressupostària del món local.

  6.- Moció de Junts per Vilassar, oberta a tots els grups, sobre la destinació de les retribucions dels regidors per assistència al Ple de març.
  Es demana que les retribucions dels plens que no s'han pogut fer a causa de la crisi de la Covid-19 es destinin a les persones més vulnerables a través de Serveis Socials.

  S'aprova per unanimitat de tots els grups.

  7.- Moció de Junts per Vilassar, oberta a tots els grups, sobre modificació pressupostària.
  El Ple aprova incloure una esmena a la totalitat d'aquesta moció amb els vots a favor d'Ara Vilassar, la CUP i el PSC i els vots en contra de Junts per Vilassar i el regidor no adscrit.

  L'esmena a la totalitat de la moció inicial, és a dir, el nou text s'aprova amb els vots a favor d'Ara Vilassar i el PSC, els vots en contra de Junts per Vilassar i el regidor no adscrit i les abstencions de la CUP.

  8.- Declaració institucional de l’Ajuntament de Vilassar de Dalt davant la crisi del COVID-19.
  El Ple aprova per unanimitat la declaració d'agraïment a tota la població en general, als treballadors de la sanitat, als treballadors públics i a totes aquelles persones que s'han ofert voluntàries per ajudar durant aquest període de crisi sanitària.

  Declaració Covid19

  Declaració Covid19

  Fitxer: declaracio_ajuntament_Covid19.pdf

  Format: Acrobat-PDF
  Pàgines: 3
  Mida: 446,34 kB

  9.- Correcció d’una errada material a les tarifes de l’Ordenança Fiscal núm. 3, reguladora de l’Impost sobre béns immobles vigent per a 2020.
  S'aprova per unanimitat de tots els grups.

  10.- Donar compte de l’aprovació de la liquidació del pressupost de l’exercici 2019, de l’Ajuntament.
  11.- Donar compte de l’aprovació de la liquidació del pressupost de l’exercici 2019, del Consorci Centre Teatral i Cultural La Massa.
  12.- Donar compte de l’informe anual de l’Ajuntament de Vilassar de Dalt relatiu a les resolucions adoptades contràries a les objeccions efectuades o, si s’escau, a l’opinió de la Intervenció General de la Generalitat de Catalunya, les principals anomalies en matèria d’ingressos, els informes d’omissió de la funció interventora i els resultats del control dels comptes a justificar i de les bestretes de caixa fixa de l’exercici 2019.

  13.- Ratificació de la Modificació de crèdit per creació d’una partida pressupostaria de fons per a contingències sobrevingudes, aprovada per l’alcaldia en el marc de les mesures urgents dictades com a conseqüència de l’estat d’alarma.
  S'aprova per unanimitat de tots els grups.

  14.- Ratificació de la Modificació del pressupost de l’Ajuntament per l’exercici 2020 per transferència de crèdit entre partides. Expedient de modificació número ADMC2020000023, per habilitar una partida per a subvenir el sector comercial, aprovada per l’alcaldia en el marc de les mesures urgents dictades com a conseqüència de l’estat d’alarma.
  S'aprova la moció amb els vots a favor d'ARA Vilassar, la CUP i el PSC i les abstencions de Junts per Vilassar i el regidor no adscrit.

  15.- Ratificació de la Modificació del pressupost de l’Ajuntament per l’exercici 2020 en la modalitat de crèdit extraordinari per a l’aplicació del superàvit pressupostari, aflorat en la liquidació del pressupost de l’exercici 2019
  S'aprova per unanimitat de tots els grups.

Informació publicada el 4 de maig de 2020
Ajuntament de Vilassar de Dalt @ 2012
Plaça de la Vila, 1 - 08339 Vilassar de Dalt - Tel. 93 753 98 00 - oac@vilassardedalt.cat
Anar a la versió mòbil del web