Plens Municipals
Ple del mes de juliol de 2009
 • Data del ple
  23/07/2009
 • Ordre del dia

  Dia: 23 de juliol de 2009
  Hora: 8 del vespre
  Lloc: saló de sessions de l´Ajuntament
  Caràcter: ordinària


  1. Aprovació de les actes de les sessions ordinàries de 28 de maig i 25 de juny de 2009.
  2. Aprovació del Pla de sanejament financer pel període 2009-2012.
  3. Refinançament de les operacions de préstec vigents formalitzades amb Caixa de Catalunya; BBVA; BCL i Caja Madrid.
  4. Reconeixement extrajudicial de crèdits de l'Ajuntament de Vilassar de Dalt.
  5. Reconeixement extrajudicial de crèdits del Consorci del Centre Teatral i Cultural la Massa.
  6. Aprovació d'una operació de préstec per import de 2.165.000 €.
  7. Aprovació d'una operació de préstec per import de 215.000 €, acollida al Programa de Crèdit Local de la Diputació de Barcelona.
  8. Aprovació d'una operació de préstec amb la Caixa de Crèdit de Cooperació Local, per import de 150.000 €
  9. Aprovar les festes locals per a l´exercici 2010.
  10. Aprovació Text Refós del Pla Parcial Matagalls.
  11. Donar compte de l´Informe de Secretaria sobre el seguiment de l´ocupació del Fons Estatal d´Inversió Local (FEIL).
  12. Ratificació del Decret d´alcaldia núm. 729 de 16 de juliol, de trasllat de l´obertura dels sobres núm. 2 de la licitació del contracte d´obres “Adequació de l´edifici existent de Can Manyer destinat a equipament per ubicar la nova Biblioteca de Vilassar de Dalt”.
  13. Moció oberta a tots els grups sobre la situació de la pagesia professional catalana de la Unió de Pagesos de Catalunya.
  14. Moció oberta a tots els grups per millorar el finançament local mitjançant la recuperació per a les Corporacions Locals de l´IVA generat en la contractació de les obres del Fons Estatal d´Inversió Local (FEIL).
  15. Pacte d´alcaldes per a la reducció d´emissions de CO2 i compromís d´elaboració d´un Pla d´Acció d´Energia Sostenible
  16. Moció oberta a tots els grups per dedicar a la que fou comadrona local Sra. Maria Teresa Recto i Civantos el nom d´un carrer a Vilassar de Dalt.
  17. Assabentar dels Decrets d´Alcaldia.
  18. Precs i preguntes.

  L´alcalde


  Llorenç Artigas i Planas

  Vilassar de Dalt, 20 de juliol de 2009

 • Aprovació dels punts

  1. Aprovació de les actes de les sessions ordinàries de 28 de maig i 25 de juny de 2009.
  Aquest punt s'aprova per unanimitat de tots els grups.

  2. Aprovació del Pla de sanejament financer pel període 2009-2012.
  El pla s'aprova amb 7 vots a favor de GEV, CiU, ERC i PSC i 6 vots en contra d'OxV, CEV, PPC i el Regidor no adscrit.

  3. Refinançament de les operacions de préstec vigents formalitzades amb Caixa de Catalunya; BBVA; BCL i Caja Madrid.
  El punt s'aprova amb els 7 vots a favor dels grups de l'equip de govern, GEV, CiU, ERC i PSC i els 6 vots en contra d'OxV, CEV, PPC i el Regidor no adscrit.
   
  4. Reconeixement extrajudicial de crèdits de l'Ajuntament de Vilassar de Dalt.
  S'aprova per 7 vots a favor de GEV, CiU, ERC i PSC i 6 vots en contra d'OxV, CEV, PPC i el Regidor no adscrit.

  5. Reconeixement extrajudicial de crèdits del Consorci del Centre Teatral i Cultural la Massa.
  S'aprova el punt per 7 vots a favor de GEV, CiU, ERC i PSC i 6 vots en contra d'OxV, CEV, PPC i el Regidor no adscrit.
   
  6. Aprovació d'una operació de préstec per import de 2.165.000 €.
  S'aprova per 7 vots a favor de GEV, CiU, ERC i PSC i 6 vots en contra d'OxV, CEV, PPC i el Regidor no adscrit.

  7. Aprovació d'una operació de préstec per import de 215.000 €, acollida al Programa de Crèdit Local de la Diputació de Barcelona.
  Aquest préstec es concedirà amb un tipus d'interès 0.
  S'aprova l'operació per 10 vots a favor de GEV, CiU, ERC, PSC, CEV, PPC i el Regidor no adscrit i tres abstencions d'OxV.

  8. Aprovació d'una operació de préstec amb la Caixa de Crèdit de Cooperació Local, per import de 150.000 €.
  Credit per finançar les obres de reurbanització del casc antic amb un tipus d'interès 0.
  S'aprova per 10 vots a favor de GEV, CiU, ERC, PSC, CEV, PPC i el Regidor no adscrit i 3 abstencions d'OxV.

  9. Aprovar les festes locals per a l´exercici 2010.
  S'acorda per unanimitat fixar les festes locals els dies 29 d'abril, Sants Màrtirs i 24 maig, segona Pàsqua.

  10. Aprovació Text Refós del Pla Parcial Matagalls.
  S'aprova definitivament aquest pla amb 7 vots a favor de GEV, CiU, ERC i PSC i 6 en contra d'OxV, CEV, PPC i el Regidor no adscrit.

  11. Donar compte de l´Informe de Secretaria sobre el seguiment de l´ocupació del Fons Estatal d´Inversió Local (FEIL).

  12. Ratificació del Decret d´alcaldia núm. 729 de 16 de juliol, de trasllat de l´obertura dels sobres núm. 2 de la licitació del contracte d´obres “Adequació de l´edifici existent de Can Manyer destinat a equipament per ubicar la nova Biblioteca de Vilassar de Dalt”.
  S'aprova per unanimitat.

  13. Moció oberta a tots els grups sobre la situació de la pagesia professional catalana de la Unió de Pagesos de Catalunya.
  La moció s'aprova per 12 vots a favor de GEV, OxV, CiU, ERC, CEV, PPC i el Regidor no adscrit i una abstenció del PSC.

  14. Moció oberta a tots els grups per millorar el finançament local mitjançant la recuperació per a les Corporacions Locals de l´IVA generat en la contractació de les obres del Fons Estatal d´Inversió Local (FEIL).
  La moció s'aprova per unanimitat de tots els grups.

  15. Pacte d´alcaldes per a la reducció d´emissions de CO2 i compromís d´elaboració d´un Pla d´Acció d´Energia Sostenible.
  El punt s'aprova per unanimitat de tots els grups.

  16. Moció del Regidor no adscrit oberta a tots els grups per dedicar a la que fou comadrona local Sra. Maria Teresa Recto i Civantos el nom d´un carrer a Vilassar de Dalt.
  S'aprova la moció per unanimitat de tots els grups.

  17. Assabentar dels Decrets d´Alcaldia.

  18. Precs i preguntes.

 • Documents
  Ple juliol 2009

  Podeu llegir-ne el text complet en aquest document adjunt.

  Fitxer: PleJuliol2009.pdf

  Format: Acrobat-PDF
  Pàgines: 52
  Mida: 390,11 kB

Informació publicada el 20 de juliol de 2009
Ajuntament de Vilassar de Dalt @ 2012
Plaça de la Vila, 1 - 08339 Vilassar de Dalt - Tel. 93 753 98 00 - oac@vilassardedalt.cat
Anar a la versió mòbil del web