Tauler virtual
Aprovació inicial de l´Ordenança Municipal per a la prevenció i control dels mosquits, i particularment del mosquit tigre
 • Data de publicació
  19-06-2009
 • Text

  Es fa públic que el Ple de l´Ajuntament,  en sessió ordinària celebrada el dia 28 de maig de 2009, va adoptar, entre d´altres, l´acord següent:

  1. Aprovar inicialment l´Ordenança municipal per a la prevenció i control dels mosquits, i particularment del mosquit tigre,  amb la redacció que figura a l´expedient.
  2. Publicar un anunci al BOP, al DOGC, en un dels mitjans de comunicació escrita diària, en el tauler d´anuncis de l´Ajuntament i web municipal, per un termini mínim de trenta dies hàbils a comptar des de l´endemà de la darrera publicació, als efectes d´examen i reclamacions, si s´escau. De no presentar-se´n cap durant l´esmentat termini, es considerarà aprovat definitivament sense necessitat d´un nou acord.
  3. Comunicar el present acord a l´Àrea de Medi Ambient de l´Ajuntament.
  4. Facultar a l´alcalde per a subscriure i firmar tota classe de documents relacionats amb l´execució d´aquest acord."

  Ordenança municipal per a la prevenció i control dels mosquits

  Text de l'ordenança.

  Fitxer: Ordenanca_municipal_prevencio_mosquits.pdf

  Format: Acrobat-PDF
  Pàgines: 8
  Mida: 41,75 kB

Informació publicada el 19 de juny de 2009
Ajuntament de Vilassar de Dalt @ 2012
Plaça de la Vila, 1 - 08339 Vilassar de Dalt - Tel. 93 753 98 00 - oac@vilassardedalt.cat
Anar a la versió mòbil del web