Tauler virtual
Encomana de gestió d´obra municipal a Viserma (reurbanització carrers)
 • Data de publicació
  18-06-2009
 • Text

  Es fa públic que el Ple de l´Ajuntament, en sessió ordinària celebrada el dia 28 de maig de 2009, va adoptar, entre d´altres, els acords següents:

  1. Encomanar a Viserma, Serveis i Manteniments, SLU, la gestió de l´obra municipal inclosa a l´anualitat 2009 “Reurbanització dels carrers del nucli antic, 1a fase” del programa general amb un pressupost de tres-cents mil euros (300.000.-) i una subvenció de cent-cinquanta mil euros (150.000.-).

  2. Publicar un anunci al BOP, Taulell d´anuncis i web municipal als efectes del seu general coneixement. 

  3. Comunicar aquest acord a Viserma, Serveis i Manteniments, SLU.

  4. Comunicar aquest acord al Servei Territorial de Cooperació Local del Departament de Governació i Administracions Públiques de la Generalitat de Catalunya als efectes oportuns.

  La qual cosa es fa pública per a general coneixement.

Informació publicada el 18 de juny de 2009
Ajuntament de Vilassar de Dalt @ 2012
Plaça de la Vila, 1 - 08339 Vilassar de Dalt - Tel. 93 753 98 00 - oac@vilassardedalt.cat
Anar a la versió mòbil del web