www.vilassardedalt.org
Processos selectius
 • Sistema de selecció
  Concurs oposició lliure
 • Titulació
  Subgrup A2: Títol d'enginyer tècnic, diplomat universitari de primer cicle o equivalent (anterior grup B)
 • Tipus de personal
  Personal funcionari
 • Matèries
  Policia local
 • Observacions
  Termini de presentació d'instàncies de 20 dies naturals a partir de l'endemà de la última publicació oficial de la convocatòria.
 • Data fi de presentació d'instàncies
  08/02/2010
 • Documents

  Bases específiques.Convocatòria:

  BOP - 31/12/2009 Núm. 313

  Convocatòria: DOGC - 15/01/2010 Núm. 5546

  Convocatòria:BOE - 18/01/2010 Núm.15

  Model instància: Instància

  Llista definitiva tribunal data proves:BOP - 04/03/2010 Núm. 54

  Acta constitució tribunal: Acta

  Resultat prova teòrica: Acta(2)

  Resultat prova pràctica: Acta(3)

  Resultat defensa projecte gestió: Acta(4)

  Decret nomenament període de pràctiques: Decret

Informació publicada el 4 de gener de 2010