Plens Municipals
Ple extraordinari del mes de juliol
 • Data del ple
  07/07/2011
 • Ordre del dia

  Dia: 7 de juliol de 2011
  Hora: 8 del vespre
  Lloc: sala de sessions de la casa consistorial
  Caràcter: extraordinària

  Ordre del dia

  1. Aprovació de l´acta de la sessió extraordinària del dia 11 de juny de 2011 del Ple de constitució de l´Ajuntament.
  2. Creació i composició de la Comissió Informativa General, la Comissió especial de Comptes i altres.
  3. Aprovació de la periodicitat de les sessions ordinàries del Ple i Junta de Govern, junta-ment amb el calendari de sessions.
  4. Establiment del règim de dedicació, retribucions i indemnitzacions dels membres de la corporació.
  5. Nomenament de representants de la Corporació a òrgans col•legiats.
  6. Assabentar dels grups polítics municipals i designació de llurs portaveus.
  7. Donar compte dels Decrets de l´alcaldia relatius al Cartipàs.

 • Aprovació dels punts

  1. Aprovació de l´acta de la sessió extraordinària del dia 11 de juny de 2011 del Ple de constitució de l´Ajuntament.
  L'acta queda aprovada per unanimitat de tots els grups.

  2. Creació i composició de la Comissió Informativa General, la Comissió especial de Comptes i altres.
  Aprovació per unanimitat de tots els grups.

  1)      Comissió Informativa General, integrada pel següents membres:

   President: L’alcalde, Sr. Xavier Godàs Pérez.

  Vocals:                    

                                     Per CIU: Sr. Francesc Solà Xifra                 

                                     Per GEVD: Sr. Ferran Lorca Gruart

                                     Per OXV: Sr. Benet Oliva Ricós

                                     Per CEV: Sr. Joan Alfons Cusidó Macià

                                     Pel PP: Sra. Laura Julià Cantallops

                                     Per ERC: Sr. Xavier Yelo i Blat

                                     Pel PSC: Sr. Joan Adell Pla              

                          Secretari: El secretari de l’Ajuntament o funcionari en qui delegui.

   

  2)      Comissió Especial de Comptes, integrada pels següents membres:

   President: L’alcalde, Sr. Xavier Godàs Pérez.

  Vocals:                      

                                     Per CIU: Sr. Joaquin Rucabado Aguilar      

                                     Per GEVD: Sr. Sr. Ferran Lorca Gruart

                                     Per OXV: Sr. Benet Oliva Ricós

                                     Per CEV: Sr. Joan Alfons Cusidó Macià

                                     Pel PP: Sra. Laura Julià Cantallops

                                     Per ERC: Sr. Xavier Yelo i Blat

                                     Pel PSC: Sr. Joan Adell Pla              

                          Secretari: El secretari de l’Ajuntament o funcionari en qui delegui.

                          Interventor: L’interventor de l’Ajuntament o funcionari en qui delegui.

   

  3)      Comissió Informativa especial de seguiment del Pla General d’Ordenació Urbana municipal, integrada pels següents membres:

   President: L’alcalde, Sr. Xavier Godàs Pérez.

  Vocals:                      

                                     Per CIU: Sr. Lidia Martínez Amado            

                                     Per GEVD: Sr. Ferran Lorca Gruart

                                     Per OXV: Sr. Benet Oliva Ricós

                                     Per CEV: Sr. Joan Alfons Cusidó Macià

                                     Pel PP: Sra. Laura Julià Cantallops

                                     Per ERC: Sr. Xavier Yelo i Blat

                                     Pel PSC: Sr. Joan Adell Pla              

                          Secretari: El secretari de l’Ajuntament o funcionari en qui delegui.

                          Arquitecte municipal: Sr. Jordi Armengol Carrasco.

                          Arquitecte redactor POUM: Sr. Xavier Soriano Gabarró.


  3. Aprovació de la periodicitat de les sessions ordinàries del Ple i Junta de Govern, junta-ment amb el calendari de sessions.

  S'aprova per unanimitat de tots els grups.

  - Les sessions ordinàries de la Comissió Informativa General tindran lloc el dijous anterior a la data del Ple, a les 19.30 h, a la sala de juntes de l’Ajuntament.

  - Les sessions ordinàries del Ple de l’Ajuntament se celebraran l’últim dijous no festiu del mes, a les 20.00 h a la sala de plens del consistori.

  - Les sessions ordinàries de la Junta de Govern Local seran quinzenals i tindran lloc el primer i el tercer dijous no festiu de cada mes, a les 20.00 h a la sala de juntes de l’Ajuntament.

   4. Establiment del règim de dedicació, retribucions i indemnitzacions dels membres de la corporació.

  La moció queda aprovada amb 7 vots a favor del GEVD, OXV, ERC i PSC, i 6 en contra de CiU, CEV i PP.

       1. ALCALDE – DEDICACIÓ PARCIAL

   

  Sr. Xavier Godàs Pérez: 24.300.-euros


  2.- TINENTS D’ALCALDE I REGIDORS AMB DEDICACIÓ PARCIAL

   

  Sr. Ferran Lorca Gruart:  13.770.-euros

  Regidor Delegat de Prevenció i Seguretat, Serveis General i Noves Tecnologies

                                                                                

  Sr. Benet Oliva Ricós: 13.770.-euros

  Regidor Delegat d’Economia                                                        

  Sr. Immaculada Ninet Galofré:  13.770.-euros

  Regidora Delegada de Via Pública, Serveis i Manteniment, Joventut i Esports                                                                                      

  Sr. Xavier Yelo Blat: 13.770.-euros

  Regidor Delegat de Cultura i Comunicació.

  La resta de regidors/es que no exerceixin els seus càrrecs en règim de dedicació exclusiva o parcial, el règim d’indemnitzacions següent:

   

  a)  Per assistència a les sessions ordinàries de Ple: 300.-euros

  b) Per assistència a les sessions extraordinàries (amb independència de la urgència) del Ple: 75.-euros.

  c)  Per assistència a les sessions ordinàries de la Comissió Informativa General: 75.-euros.

  d)  Per assistència a les sessions ordinàries de la Junta de Govern Local: 437.-euros

  e)  Per assistència a les sessions de la Comissió Especial de Comptes: 75.-euros.

   

  - Els regidors que percebin indemnitzacions per l’assistència a la Junta de Govern Local, no percebran indemnitzacions per l’assistència a Plens extraordinaris.

  5. Nomenament de representants de la Corporació a òrgans col•legiats.
  El nomenament queda aprovat per unanimitat de tots els grups. 

  6. Assabentar dels grups polítics municipals i designació de llurs portaveus.


  7. Donar compte dels Decrets de l´alcaldia relatius al Cartipàs.

 • Fitxers de so

  1. Aprovació de l'acta de la sessió extraordinària del dia 11 de juny de 2011 del Ple de constitució de l´Ajuntament.

  2. Creació i composició de la Comissió Informativa General, la Comissió especial de Comptes i altres.

                 

  3. Aprovació de la periodicitat de les sessions ordinàries del Ple i Junta de Govern, junta-ment amb el calendari de sessions.


  4. Establiment del règim de dedicació, retribucions i indemnitzacions dels membres de la corporació.

  5. Nomenament de representants de la Corporació a òrgans col•legiats.

  6. Assabentar dels grups polítics municipals i designació de llurs portaveus.

  7. Donar compte dels Decrets de l´alcaldia relatius al Cartipàs.

Informació publicada el 5 de juliol de 2011
Ajuntament de Vilassar de Dalt @ 2012
Plaça de la Vila, 1 - 08339 Vilassar de Dalt - Tel. 93 753 98 00 - oac@vilassardedalt.cat
Anar a la versió mòbil del web