Nous jaciments romans
  • Els últims anys, dues àrees d´expectativa arqueològica han donat com a resultat una vil•la i una necròpolis d´època romana. Els Horts de can Miqueló van posar al descobert sis estances d´una vil•la datable entre els s. I-II dC. amb paviments romans i restes de murs. Tot i estar molt arrasada la construcció mostrava clarament una planta rectangular que no està excavada en la seva totalitat. Al trobar-se en la mateixa vall que la Fornaca podria ser un espai vinculat a la Forns un cop museïtzat. Actualment no és visitable.
    El segon sector situat a les noves pistes d´atletisme ha posat al descobert un conjunt de sitges (de les quals se n´ha preservat una i un lacus), així com una necròpolis tardoromana a l´interior de les pistes (amb més de 30 tombes identificades). Actualment s´han museïtzat 13 tombes a l´interior del recinte.

  • tombes pistes atletisme

    jaciments pistes atletisme

Ajuntament de Vilassar de Dalt @ 2012
Plaça de la Vila, 1 - 08339 Vilassar de Dalt - Tel. 93 753 98 00 - oac@vilassardedalt.cat
Anar a la versió mòbil del web