Plens Municipals
Ple del mes de desembre 2012
 • Data del ple
  20/12/2012
 • Ordre del dia

  Caràcter: Ordinària
  Data: 20 de desembre de 2012
  Hora: 20h
  Lloc: Sala de plens de l´Ajuntament


  1. Presa de possessió com a regidora de CIU de la Sra. Esther Sánchez Casero.

  2. Resolució de les al•legacions presentades i aprovació definitiva de les Ordenançes Fiscals de l´exercici 2013.

  3. Ratificació del Decret d´Alcaldia número 1280, de data 13 de desembre de 2012, d´aprovació de l´acord transaccional entre Bankia, S.A.,Viserma, Serveis i Manteniments, SLU i  l´Ajuntament de Vilassar de Dalt.

  4. Aprovació del plec de clàusules de la licitació per a l´adjudicació d´un contracte d´arrendament d´un solar de titularitat municipal qualificat com a zona de dotació privada a Can Nolla de Vilassar de Dalt.

  5. Aprovació inicial del projecte d´enderroc i reforma de part d´habitatge del carrer de la Sort núm. 30 en execució de sentència núm. 8/2007, del Jutjat del contenciós administratiu, núm. 7, de Barcelona, i de la sentència en apel•lació del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, de data 18 de gener de 2008.

  6. Moció de rebuig a l´avantprojecte de llei orgànica de la millora de la qualitat de l´educació i en defensa del model d´Escola Catalana.

  7. Nomenament de representant del Grup Municipal de CIU a diferents comissions i Consells Sectorials.

  8. Aprovació del calendari de sessions per al 2013.

  9. Donar compte de l´informe de morositat del tercer trimestre de 2012.

  10. Assabentar dels Decrets d'Alcaldia.

  11. Precs i preguntes.

 • Aprovació dels punts

  1. Presa de possessió com a regidora de CIU de la Sra. Esther Sánchez Casero.
  La Sra. Esther Sanchez Casero pren possessió com a regidora de CiU.

  2. Resolució de les al•legacions presentades i aprovació definitiva de les Ordenançes Fiscals de l´exercici 2013.
  S'aprova la moció amb 11 vots a favor de GEVD, OxV, ERC, PSC, CiU i PP i 2 abstencions de la CEV.

  3. Ratificació del Decret d´Alcaldia número 1280, de data 13 de desembre de 2012, d´aprovació de l´acord transaccional entre Bankia, S.A.,Viserma, Serveis i Manteniments, SLU i  l´Ajuntament de Vilassar de Dalt.
  L'alcalde retira aquest punt de l'ordre del dia per tractar el tema després de la celebració d'un Consell d'Administració de Viserma el proper mes.

  4. Aprovació del plec de clàusules de la licitació per a l´adjudicació d´un contracte d´arrendament d´un solar de titularitat municipal qualificat com a zona de dotació privada a Can Nolla de Vilassar de Dalt.
  El punt s'aprova amb 8 vots a favor de GEVD, OxV, ERC, PSC i PP, 3 abstencions de CiU i 2 vots en contra de CEV.

  5. Aprovació inicial del projecte d´enderroc i reforma de part d´habitatge del carrer de la Sort núm. 30 en execució de sentència núm. 8/2007, del Jutjat del contenciós administratiu, núm. 7, de Barcelona, i de la sentència en apel•lació del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, de data 18 de gener de 2008.
  S'aprova el punt per unanimitat de tots els grups.

  6. Moció de rebuig a l´avantprojecte de llei orgànica de la millora de la qualitat de l´educació i en defensa del model d´Escola Catalana.
  La moció s'aprova amb 12 vots a favor (GEVD, OxV, ERC, PSC, CiU i CEV) i un vot en contra (PP).

  7. Nomenament de representant del Grup Municipal de CIU a diferents comissions i Consells Sectorials.
  S'aprova el punt per unanimitat de tots els grups.

  8. Aprovació del calendari de sessions per al 2013.
  La moció s'aprova per consens.

  9. Donar compte de l´informe de morositat del tercer trimestre de 2012.
  10. Assabentar dels Decrets d'Alcaldia.
  11. Precs i preguntes.

 • Fitxers de so

  1. Presa de possessió com a regidora de CIU de la Sra. Esther Sánchez Casero.

  2. Resolució de les al•legacions presentades i aprovació definitiva de les Ordenançes Fiscals de l´exercici 2013.


  3. Ratificació del Decret d´Alcaldia número 1280, de data 13 de desembre de 2012, d´aprovació de l´acord transaccional entre Bankia, S.A.,Viserma, Serveis i Manteniments, SLU i  l´Ajuntament de Vilassar de Dalt.


  4. Aprovació del plec de clàusules de la licitació per a l´adjudicació d´un contracte d´arrendament d´un solar de titularitat municipal qualificat com a zona de dotació privada a Can Nolla de Vilassar de Dalt.

  5. Aprovació inicial del projecte d´enderroc i reforma de part d´habitatge del carrer de la Sort núm. 30 en execució de sentència núm. 8/2007, del Jutjat del contenciós administratiu, núm. 7, de Barcelona, i de la sentència en apel•lació del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, de data 18 de gener de 2008.


  6. Moció de rebuig a l´avantprojecte de llei orgànica de la millora de la qualitat de l´educació i en defensa del model d´Escola Catalana.


  7. Nomenament de representant del Grup Municipal de CIU a diferents comissions i Consells Sectorials.


  8. Aprovació del calendari de sessions per al 2013.


  9. Donar compte de l´informe de morositat del tercer trimestre de 2012.


  10. Assabentar dels Decrets d'Alcaldia.
  11. Precs i preguntes.

Informació publicada el 17 de desembre de 2012
Ajuntament de Vilassar de Dalt @ 2012
Plaça de la Vila, 1 - 08339 Vilassar de Dalt - Tel. 93 753 98 00 - oac@vilassardedalt.cat
Anar a la versió mòbil del web