Els Formularis
Rebre el butlletí de notícies de Vilassar de Dalt

La llista de distribució us permetrà rebre informació puntual i actualitzada del municipi de Vilassar de Dalt. Tan senzill com indicar la vostra adreça de correu electrònic i prémer un botó.

Per a apuntar-vos-hi només cal triar l'opció “Donar-me d'alta”, escriure la vostra adreça de correu electrònic i seleccionar “Enviar”.

Si ja rebeu el butlletí i voleu donar-vos de baixa de la llista, heu de repetir la seqüència anterior però seleccionant “Donar-me de baixa”

Què vol fer?
Cliqueu per veure l'ajuda *
He llegit i accepto la política de privacitat

Totes les dades facilitades seran tractades amb estricta confidencialitat d'acord amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de dades de caràcter personal. Mitjançant l'enviament d'aquesta sol·licitud, el remitent dóna el seu consentiment al tractament automatitzat de les dades incloses. Les dades facilitades no seran objecte de cessió a tercers. Li informem que vostè té dret d'accés al fitxer, rectificació i cancel·lació de les seves dades, i pot exercir aquests drets enviant un correu electrònic a comunicacio@vilassardedalt.cat. Les dades sol·licitades són les estrictament necessàries per a la correcta identificació del remitent, portar a terme les tasques físiques d'administració, i enviament d'informació sobre activitats o actuacions de l'Ajuntament de Vilassar de Dalt. Per tant, són les adequades, correctes i no excessives en relació a l'àmbit i les finalitats.
Informació publicada el 26 de juny de 2012
Ajuntament de Vilassar de Dalt @ 2012
Plaça de la Vila, 1 - 08339 Vilassar de Dalt - Tel. 93 753 98 00 - oac@vilassardedalt.cat