Els Formularis
Aportacions al Pla d'Actuació Municipal
Amb aquest formulari podeu fer arribar les esmenes i propostes relacionades amb el Pla d'Actuació Municipal que seran tingudes en compte en el debat final del projecte.
*
*
*
*

Us informem que els suggeriments formulats en aquest imprès en cap cas es tindran en compte com a al·legacions.

Podeu consultar el document aprovat inicialment en aquest enllaç.

Moltes gràcies per la seva col·laboració.

Cliqueu per veure l'ajuda *
He llegit i accepto la política de privacitat

Totes les dades facilitades seran tractades amb estricta confidencialitat d'acord amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de dades de caràcter personal. Mitjançant l'enviament d'aquesta sol·licitud, el remitent dóna el seu consentiment al tractament automatitzat de les dades incloses. Les dades facilitades no seran objecte de cessió a tercers. Li informem que vostè té dret d'accés al fitxer, rectificació i cancel·lació de les seves dades, i pot exercir aquests drets enviant un correu electrònic a comunicacio@vilassardedalt.cat. Les dades sol·licitades són les estrictament necessàries per a la correcta identificació del remitent, portar a terme les tasques físiques d'administració, i enviament d'informació sobre activitats o actuacions de l'Ajuntament de Vilassar de Dalt. Per tant, són les adequades, correctes i no excessives en relació a l'àmbit i les finalitats.

Informació publicada el 5 d'octubre de 2015
Ajuntament de Vilassar de Dalt @ 2012
Plaça de la Vila, 1 - 08339 Vilassar de Dalt - Tel. 93 753 98 00 - oac@vilassardedalt.cat