Processos selecció de personal

Processos oberts

Procés per a la selecció mitjançant el sistema d'oposició lliure de tres places d'agent de la policia local vacants a la plantilla de personal funcionari

ENLLAÇ AL TRÀMIT

Nou!!

Bases publicades al DOGC

Termini de presentació de sol.licituds: 18 de maig  fins 15 de juny (ambdós inclosos)

 

Borsa encarregats/des i conductors/es personal laboral grup municipal

ENLLAÇ AL TRÀMIT

Nou!!

Bases publicades al BOPB

Termini de presentació de sol.licituds: del 31/05/23 al 13/06/23 (ambdós inclosos)

Instància normalitzada

Excel de mèrits

Borsa oficials/les personal laboral pel grup municipal

ENLLAÇ AL TRÀMIT

Nou!!

Bases publicades al BOPB

Termini de presentació de sol.licituds: del 31/05/23 al 13/06/23 (ambdós inclosos)

Instància normalitzada

Excel de mèrits

Borsa d'altres professions i diverses especialitats de personal laboral pel grup municipal

ENLLAÇ AL TRÀMIT

Nou!!

Bases publicades al BOPB

Termini de presentació de sol.licituds: del 31/05/23 al 13/06/23 (ambdós inclosos)

Instància normalitzada

Excel de mèrits

Procés per a la provisió temporal en comissió de serveis d'un lloc de treball vacant d'agent de la policia local de l'Ajuntament de Vilassar de Dalt

ENLLAÇ AL TRÀMIT

Nou!

Bases publicades al BOPB

Termini de presentació de sol.licituds: 22 de maig  fins 26 de maig (ambdós inclosos)

Processos selectius per a la cobertura de diverses plaçes vacants, mitjançant els sistemes de concurs lliure i concurs oposició lliure a l'Ajuntament de Vilassar de Dalt.

NOVA PUBLICACIÓ!!!!

Acta número 2 Annex 42 resultat prova llengua catalana i convocatòria prova teòrico pràctica

Acta número 1 Annex 42 constitució tribunal, validació i criteris de la prova de  llengua catalana i dia, hora i lloc de la prova 

Acta número 2 Annex 30 revisió dels mèrits i resultats definitius

Acta número 1 Annex 34 (constitució del tribunal i convocatòria de la de prova de llengua  catalana  pel pròxim dia 30 de maig de 2023.

Acta número 1 Annex 9 constitució del tribunal i valoració de mèrits.

Acta número 1 Annex 10 constitució del tribunal i valoració de mèrits

Acta número 1 Annex 35 constitució del tribunal i valoració de mèrits

Acta número 1 Annex 39 constitució del tribunal i valoració de mèrits 

Acta número 1 Annex 40 constitució del tribunal i valoració de mèrits

Acta número 2 Annex 34 resultat prova llengua catalana i valoració de mèrits annex 34

 

 

 

Processos tancats

Procés selectiu per a la cobertura mitjançant concurs oposició lliure d'una plaça d'arxiver/a

Presentació d'esmenes del 30/11/2020 al 14/12/2020  ambdós inclosos

Procés selectiu per a cobrir mitjançant concurs oposició lliure 4 places d'aministratius/ives vacants a les plantilles del Grup Municipal.

Convocatoria pendent de publicació al DOGC

Els participants que ho desitgin podran presentar la seva sol·licitud de participació en el procés selectiu a partir de la publicació de les bases al BOPB.

Sol·licituds de participació en processos de selecció de personal - administratiu/iva.

Document excel d'autovaloració dels mèrits al·legats.

Convocatòria publicada al DOGC el dia 10 d'agost de 2022:

Presentació de sol·licituds del dia 11 d'agost al 9 de setembre de 2022, ambdós inclosos

Llista provisional d'admesos i exclosos

Modificacións dels punts 2 i 6.2 de les bases BOPB i DOGC

Avís dates de les proves

Avís modificació text prova teòrica 6 d'octubre 

Ubicació Can Pons

Edicte Llista definitiva

Acta número 1: Constitució del tribunal

Acta número 2: Resultat de la prova de llengua catalana i Tic

Uicació Institut Jaume Almera

Acta número 3 resultats de la 3a i 4a prova i convocatòria de la prova psicotècnica i competencial

Criteris de valoració i correció de la prova psicotècnica i competencial

Acta número 4 lliurament de proves, correccions  i inici de la prova psicotècnica i competèncial

Acta número 5 revisions prova teòrica, requalificació teòrica, convocatòria psico, obertura termini presentació dels mèrits al.legats.

Fase de concurs: Termini de presentació dels mèrits al.legats (dos dies naturals).

Acta número 6:: E al.legacions,  rpsico. i competencial, rfase oposició, rpmèrits, rpuntuació final.

NOU!!!

Acta número 7: Resultat del concurs oposició, propostes nomenament i contractació, constitució de la borsa

 

Procés selectiu per a la contractació de dos peons polivalents en el marc del "Pla de reactivació de l'Ocupació" .

Procés selectiu per a la contractació de dos peons polivalents en el marc del "Pla de reactivació de l'Ocupació" per al 2021.

NOU! Acta de resultats definitius i constitució de la borsa.

Acta de resultats provisionals

Llista definitiva, convocatòroria dels membres del tribunal i recordatòri de la data de les proves.

Diligència data de les proves 7 de juliol de 2021.

Llista provisional:

Periode d'esmenes del 25 de juny al 4 de juliol de 2021 ambdós inclosos

Presentació de Sol·licituds:

Del 22 de maig de 2021 al 10 de juny de 2021 ambdós inclosos

Procés selectiu per a la creació d'una borsa de treball de cuiner/a per al centre de Can Rafart i/o l'escola municipal de Can Roure.

Procés selectiu per a la creació d'una borsa de treball de cuiner/a, per al centre de dia de Can Rafart i/o l'escola bressol municipal.

 

NOU! Acta de constitució del tribunal, inici, desenvolupament i resultats del procés.

Llista definitiva, convocatòria de l'òrgan de selecció i recordatòri de la data de les proves.

Diligència previsió data de les proves.

Llista provisional d'admesos i exclosos

Termini de presentació  d'esmenes de l'1 al 10 de juliol ambdós inclosos

Presentació de sol.licituds:

Del dia 1 al 20 de juny de 2021 ambdós inclosos

Procés selectiu per a la creació d'una borsa d'agents de la policia local, grup C subgrup C2.

Procés selectiu per a la creació d'una borsa d'agents de la policia local, grup C subgrup C2.

 

NOU! Acta de resolució d'al.legacions a la valoració dels mèrits, resultat del reconeixement mèdic i constitució de la borsa.

 Acta resultats segona subprova exercici psicotècnic, valoració de mèrits i  convocatòria de reconeixement mèdic.

Convocatòria segona subprova exercici psicotècnic i requeriment documentació per valoració de mèrits

Acta de constitució del tribunal i l'inici i resultat de les proves, fisiques, català i primera subprova psicotècnic.

Atesa la situació actual,  per seguretat i evitar riscos de contagis, es convoca als aspirants  per a les proves físiques per franges horàries.

Llista definitiva, constitució del tribunal i convocatòria de les proves i nova ubicació.

Ubicació de les pistes o edificis per a les proves

Modificació bases

Llista provisional:

Esmenes:  del dia 3 al al 12 de juliol ambdós inclosos.

Avis: diligència previsió data de les proves

Presentació de sol.lcituds:

De l'11 al 30 de juny ambdós inclosos

Procés selectiu per a la provisió temporal, en comissió de serveis, d'un lloc de treball d'agent de la policia local.

NOU!!!

Presentació de sol.licituds:

Del dia 29/6/2022 al 8 de juliol de 2022 ambdós inclosos

Procés selectiu per a la cobertura d'una plaça de caporal mitjançant promoció interna

Termini per  presentació de  sol.licituds de l'11 de juny al 9 de juliol de 2020, ambdós inclosos.

Procés selectiu per a la constitució d'una borsa de treball de tècnics de promoció econòmica grup A2, a jornada parcial.

NOU: Acta de resultats definitius i constitució de la borsa

Acta de resultats provisionals

 

 

Procés selectiu per a la constitució d'una borsa de treball de tècnics auxiliars de cultura i festes grup C1, a jornada parcial.

NOU!    Acta resultats definitius i constitució borsa.

Acta resultats 

Llista definitiva convocatòria del tribunal i data de les proves.

 

Procés selectiu per a la creació d'una borsa de treball de peons i peones per a l'empresa municipal Viserma, SLU

Constitució d'una borsa de treball de peons i peones de neteja d'edificis municipals, de serveis i obres a la via pública i de recollida de residus urbans, voluminosos i transport per a l'empresa municipal Viserma SLU.

 

NOU!  Acta de resultats definitius i constitució de la borsa.

Acta de resultats provisionals 

Data de la prova de coneixements teorico-pràctics.

Acta de constitució del tribunal,  inici i resultat de la prova de llengua catalana.

Llista definitiva, convocatòria del tribunal i data de la prova de llengua catalana.

IMPORTANT! Diligència per fer consta la data prevista per a la prova de llengua catalana.

Llista provisional d'admesos i exclosos:

Periode d'esmenes del 25 de juny al 8 de juliol ambdós inclosos.

Presentació de sol.licituds:

Del 3 al 31 de maig de 2021 ambdós inclossos

Procés selectiu per a cobrir una plaça de Gerent/a vacant a la plantilla de personal laboral, de l'Entitat Pública Empresarial Vilassar de Dalt Aigües, EPEL-ViDA.

Els aspirants que ho desitgin poden presentar la sol.licitud a partir de la publicació de les bases al Butlletí Oficial de la Província (BOPB) del dia  20/7/2022.

Publicació de la convocatòria  i de l'inici del procés selectiu al BOPB i al DOGC del dia  4 d'agost de 2022.

Termini de presentació de sol·licituds:

Del dia 5 d'agost de 2022 al 5 de setembre de 2022 ambdós inclosos.

Avís dates aproximades de les proves

Llista provisional d'admesos i exclosos

Ubicació lloc de les proves

Criteris de valoració i correcció de la prova psicotècnica.

Llista definitiva d'admesos i exclosos

Acta número 1: Constitució del tribunal i establiment de criteris de valoració i correcció de les proves

Acta número 2: Resultat de les proves de llengua catalana

Avis data entrevista personal

Acta número 3: Resultat de les proves psicotècniques i convocatòria entrevista personal

Acta número 4: Valoració dels mèrits i resultat de l'entrevista personal.

NOU!!!

Acta número 5: Revisió dels mèrits al.legats i resultat final del procés.

Procés selectiu per a la creació d'una borsa de treball temporal de mestres, educadors i monitors per a la llar d'infants municipal

 

NOU! Acta de resultats definitius i constitució de la borsa de mestres.

NOU! Acta de resultats definitius i constitució de la borsa d'educadors.

Acta de resultats provisionals de la borsa de mestres

Acta de resultats provisionals de la borsa d'educadors

Acta de resolució d'al.legacions, resultats definitius i constitució de la borsa de monitors.

Acta de constitució del tribunal i valoració dels mèrits de la borsa de monitors.

LLlista definitiva

Llista provisional:

Termini d'esmenes del 27 de maig al 9 de juny de 2021 ambdós inclosos

Procés selectiu per a la cobertura d'una plaça de funcionari/ària del grup C1 mitjançant concurs oposició lliure, en el lloc de treball de tècnic/a auxiliar d'administració electrònica.

Presentació de sol·licituds: Del 21 d'abril al 19 de maig de 2022 ambdós inclosos

Llista provisional: Periode d'esmenes del 24 de maig al 7 de juny de 2022 ambdós inclosos.

Calendari de les proves: dia,  lloc i  hores.

Ubicació Sala Polivalent Can Rafart.

Llista definitiva d'admesos i exclosos

Acta número 1 de resultats de la fase d'oposició i de l'inici de la fase de concurs

Acta número 2 resultat revisions d'exàmens, valoració i resultats provisionals de la fase de concurs i entrevista personal

NOU!!!

Acta número 3 resultats definitius, proposta de nomenament i constitució de la borsa de trebaall

 

 

Procés selectiu per a la cobertura d'una plaça de personal laboral del grup AP (altres professions), en el lloc de treball d'operari/ària jardiner/a

Presentació de sol·licituds: Del 2 al 27 de maig ambdós inclosos.

Llista provisional: Periode d'esmenes de l'1 al 10 de juny de 2022 ambdós inclosos

Calendari de les proves dia, lloc i hores

Ubicació de les proves

Llista definitiva d'admesos i exclosos

Diligència: presentació mèrits

Acta 1 del dia 15/6/2022 de constitució del tribunal, resultats de la fase d'oposició i l'inici de la fase de concurs.

Acta 2 del dia 30 de juny de 2022, resultats provisionals de la fase de concurs i entrevista personal.

NOU!!!

Acta 3 del dia 7 de juliol de 2022, resultats definitius proposta de contractació i constitució borsa.

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 27-10-2020 12:19