Comencen les obres de pavimentació del carrer Clapés

carrer clapésUn cop feta la renovació dels serveis soterrats i finalitzades les obres dels nous habitatges per part de l'empresa promotora, durant els mesos d'agost i setembre s'executaran els treballs de pavimentació a tot el carrer Clapés.
Foto: arxiu

Durant els mesos d'agost i setembre es realitzaran els treballs de pavimentació de tot el carrer Clapés. Les obres consistiran en la redistribució de la secció del vial amb l'enderroc de les voreres actuals, repicat parcial del paviment de la calçada per la formació de noves pendents transversals i la pavimentació de la plataforma única amb criteris de prioritat invertida. Amb les obres de pavimentació s'afegiran dos punts de recollida d'aigües pluvials a l'eix del carrer i s'instal·larà un passamà al tram inicial de més pendent per millorar les condicions d'accessibilitat. Si bé la condició de reposició de les obres d'urbanització afectades per la llicència d'obres dels habitatges del carrer Clapés estava vinculada a una part del carrer, l'Ajuntament considera oportuna la renovació de la totalitat de la pavimentació per qüestions d'optimització de recursos i sinergies amb l'actuació a càrrec de l'empresa promotora dels habitatges. Amb motiu d'aquestes obres es restringirà el pas de vehicles dins l'àmbit d'actuació.
18/08/2020
Fins el 31/12/2021
Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 12-02-2021 11:55