Mesures socials per fer front a la crisi sanitària ocasionada pel coronavirus

mesures socialsDurant aquests dies de confinament obligat, l'Ajuntament ha posat en marxa accions encaminades a atendre la ciutadania, sobretot la més vulnerable.

Les mesures socials que s'estan portant a terme des de l'Ajuntament en aquestes moments de crisi sanitària són:
(Dades actualitzades amb data 31 de maig de 2020)


• Fins al 31 de maig s'han concedit ajuts a lloguer a 49 famílies del municipi amb un import total pagat de 34.500 €.

• A l'espera de rebre les targetes menjador de la Generalitat, l'Ajuntament va avançar a 63 famílies el pagament dels beques menjador que afectava a 97 menors per un import de 4.280 €.

• Ampliació de les targetes del Programa Fresc per a Tothom per a 10 noves famílies que se sumen a les 23 que ja en gaudien. El total de la despesa pel mes d'abril serà de 2.410€, i donarà cobertura en l'alimentació bàsica a 90 persones, de les quals 41 són menors.

•    Fins al moment s'han tramitat ajuts a 43 famílies per un import de 200€ per persona/família que han suposat una despesa de 15.800 € per a la cobertura d'alimentació i necessitat bàsiques, anomenats Rendes Mínimes de Subsistència. L'ajuntament ha disposat igualment d'un fons inicial de 60.000€ per a fer front a les necessitats bàsiques de la població més vulnerable del municipi durant la crisi sanitària.

Contacte amb els Centres Escolars i famílies per conèixer quants menors no disposen d'equips informàtics i connectivitat. L'Ajuntament realitzarà una compra de material informàtic perquè les famílies amb menors a càrrec, que després de Setmana Santa hagin de fer el seguiment del curs escolar, disposin dels equips i connexió a la xarxa necessàries. S'han concedit ajuts per a dispositius informàtics a 11 famílies per un import de 410,85 € i  connectivitat a la xarxa a 5 famílies per un import de 1.990,45 €. En total s'han fet prestacions a 13 famílies per import de 2.401,30 €.

• Amb l'allargament del confinament, des dels Serveis Socials s'ha iniciat un programa de suport psicològic per atendre per telèfon persones ateses per aquest servei que necessitin contenció o suport psicològic i emocional, per afrontar les situacions de soledat, pors, conflictes de relació, situacions de violència masclista, etc. Fins al moment d'actualitzar aquesta informació, aquest servei ha atès 3 famílies.

Atenció telefònica permanent al telèfon 93 750 90 16. L'equip bàsic d'Atenció Social (EBAS), s'ha reorganitzat en torns de 6 hores al dia, per cobrir de 8 a 16 h totes les urgències i consultes telefòniques que es pressentin.

Entrevistes telefòniques i seguiment telefònic de les famílies més vulnerables i en risc d'exclusió social.

Seguiment telefònic periòdic de l'evolució dels menors inscrits al Centre Obert i  de les seves famílies per tal de reforçar emocionalment les situacions derivades del confinament. 

• Coordinació dels Serveis Socials d'Atenció Domiciliària (SSAD) amb tots els serveis implicats per fer un seguiment telefònic de tots els usuaris i usuàries. Contacte permanent amb les persones usuàries del Casal de Dia i del Casal de la Gent gran. Tot coordinant amb el servei de TLA (teleassistència), Hospital de Sant Pere i  Hospital de Mataró.

Reforç del servei d'àpats a domicili que funciona amb normalitat.

Trucades periòdiques a les persones de més de 65 anys del municipi que viuen soles per tal de conèixer el seu estat i canalitzar les possibles demandes.

• S'ha habilitat un correu spersonals@vilassardedalt.cat per canalitzar les ofertes de voluntariat de persones i/o entitats del municipi. Les persones voluntàries són un suport dels Serveis Socials per poder subministrar els aliments necessaris a les persones confinades i/o vulnerables.

Podeu consultar les dades detallades en aquest document:

01/04/2020
Fins el 31/12/2021
Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 12-02-2021 11:56