Mesures de flexibilització tributària

tributsL'Ajuntament concreta les mesures de flexibilització tributàries anunciades fa uns dies que preveuen, entre d'altres mesures, l'ajornament o fraccionament de tributs o la suspensió de quotes dels serveis municipals.

Mesures genèriques:

 • Impost sobre vehicles de tracció mecànica: es prorroga el termini de pagament, fins el 02 de Juny.
 • Cobrament 1ª fracció de la Taxa de recollida de la brossa: ajornament d'un mes, passa del dia 06 d'abril al dia 05 de maig.
 • Fraccions IBI domiciliat: s'ajornen els pagaments: 2ª fracció, es cobrarà el dia 06 de juliol, 3ª fracció es manté el dia 07 de setembre i 4ª fracció es cobrarà el dia 21 de desembre.
 • Suspensió temporal de les quotes de serveis municipals no prestats (Escola bressol, serveis esportius, piscina, ocupacions vía pública, mercat setmanal, casal gent gran, casal de dia i centre obert, etc.).
 • Suspensió del cobrament zones blaves.
 • Recaptació executiva: no es dictaran provisions de constrenyiment, diligències d'embargament ni altres actuacions del procediment executiu.
 • Multes de trànsit: se suspenen els terminis.

Mesures potestatives que es poden demanar (a través d'instància genèrica, o telèfon 93 026 72 25):

 • Possibilitat de domiciliar IBI no domiciliat, i d'aquesta forma poder pagar-ho en 4 terminis. La 1ª fracció seria el 05 de juny, i la resta de fraccions els dies 06 de Juliol, 07 de setembre i 21 de desembre.
 • Possibilitat de fraccionar qualsevol altre tribut municipal.

Pel que fa a l'empresa municipal Viserma:

 • No es cobraran les quotes de les aules de música i dansa.
 • No es cobraran els rebuts de lloguer als establiments comercials tancats per motiu de l'alerta sanitària.

Decret mesures econòmiques:

24/03/2020
Fins el 31/12/2021
Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 12-02-2021 11:56