Fins al 15 de gener us podeu acollir al Pla Especial de Pagament dels rebuts municipals

impostosL'Ajuntament ofereix un Pla Especial de Pagament de tributs per facilitar a la ciutadania el pagament dels rebuts municipals de l'any 2020. El pagament es farà a través de nou mensualitats sense interessos més una última de regularització.

Al Pla de Pagament s'hi inclouran tots els tributs que es cobren anualment com la taxa de guals, la taxa d'escombraries, l'impost sobre béns immobles, la taxa del cementiri i la taxa d'animals domèstics.

Les persones que vulguin acollir-s'hi podran pagar mitjançant nou mensualitats, més una última de regularització, el total dels tributs del 2020. Tot plegat sense interessos.

Per acollir-s'hi cal sol·licitar-ho de forma telemàtica, abans del 15 de gener, a través del Catàleg de Tràmits de l'ajuntament. Si teniu dubtes en la tramitació podeu trucar al servei OAC 360 (930 267 225).

Amb aquesta iniciativa l'Ajuntament vol donar una nova facilitat en el pagament dels rebuts municipals.

08/01/2020
Fins el 31/12/2021
Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 12-02-2021 11:56