Curs de Direcció i coordinació d'activitats de lleure a Vilassar

Última revisió 21-04-2022 10:16
28/03/2022

Entre el 6 d'abril i el 14 de juliol, Vilassar de Dalt acollirà un nou curs de Direcció i coordinació d'activitats de lleure 100% subvencionada. 

Entre el 6 d'abril i el 14 de juliol, Vilassar acollirà un nou curs de Direcció i coordinació d'activitats de temps lliure infantil i juvenil semipresencial. Es tracta d'una formació 100% subvencionada amb preferència per a persones en recerca de feina.

Per accedir a la formació cal complir els requisits següents:

  • Tenir el títol de batxillerat.
  • Tenir un certificat de professionalitat de nivell 3.
  • Tenir un certificat de professionalitat de nivell 2 de la mateixa família professional que el certificat al que es vol accedir.
  • Complir el requisit acadèmic d’accés als cicles formatius de grau superior, o bé haver superat les proves d’accés corresponents i regulades per les administracions educatives.
  • Tenir superada la prova d’accés a la universitat per a majors de 25 anys i/o de 45 anys.

Si no es pot acreditar documentalment aquests requisits cal superar unes proves d’avaluació de les competències clau de matemàtiques i comunicació lingüística

Tota la informació i inscripcions clicant aquí adjuntant els següents documents: DNI, certificat formatiu / títol i DARDO conforme la persona està apuntada a l'Oficina de Treball.

Curs lleure
Curs lleure

Et pot interessar