per a la regulació de la concessió d'ajuts per a activitats extraescolars i per a sortides i colònies pel curs 2022-2023. Les dues beques es podran sol·licitar a partir del mes de setembre.

">

Es publiquen les bases que regulen la concessió d'ajuts per a extraescolars i sortides i colònies pel curs 2022-2023

Última revisió 22-07-2022 12:30
22/07/2022

Ja s'han fet públiques les bases per a la regulació de la concessió d'ajuts per a activitats extraescolars i per a sortides i colònies pel curs 2022-2023. Les dues beques es podran sol·licitar a partir del mes de setembre.

L’objecte de la convocatòria és ajudar a través d’una prestació econòmica a les persones menors empadronades a Vilassar de Dalt que estiguin en edat escolar, cursant educació infantil de segon cicle, primària i/o secundària obligatòria i amb dificultats socioeconòmiques.