Procés selectiu per a cobrir una plaça de Gerent/a vacant a la plantilla de personal laboral, de l'Entitat Pública Empresarial Vilassar de Dalt Aigües, EPEL-ViDA.

Els aspirants que ho desitgin poden presentar la sol.licitud a partir de la publicació de les bases al Butlletí Oficial de la Província (BOPB) del dia  20/7/2022.

Publicació de la convocatòria  i de l'inici del procés selectiu al BOPB i al DOGC del dia  4 d'agost de 2022.

Termini de presentació de sol·licituds:

Del dia 5 d'agost de 2022 al 5 de setembre de 2022 ambdós inclosos.

Avís dates aproximades de les proves

Llista provisional d'admesos i exclosos

NOU!!!

Ubicació lloc de les proves

Criteris de valoració i correcció de la prova psicotècnica.

Llista definitiva d'admesos i exclosos