L'Ajuntament de Vilassar de Dalt obre el procés de consulta pública per tal de recollir aportacions de la ciutadania per a l'elaboració de les ordenances fiscals de l'any 2022. Les propostes es poden realitzar fins al 13 de setembre mitjançant una instància presentada tant presencialment com de manera electrònica.

">

Consulta pública per a la revisió de les Ordenances Fiscals 2022

Última revisió 07-04-2021 11:32
07/04/2021

L'Ajuntament de Vilassar de Dalt obre el procés de consulta pública per tal de recollir aportacions de la ciutadania per a l'elaboració de les ordenances fiscals de l'any 2022. Les propostes es poden realitzar fins al 13 de setembre mitjançant una instància presentada tant presencialment com de manera electrònica.

Les ordenances fiscals són les normes que aprova l'Ajuntament per regular els tributs municipals: impostos, taxes i contribucions especials. També hi ha altres ordenances no fiscals que regulen els preus públics. La ciutadania de Vilassar de Dalt, mitjançant les aportacions en forma d'impostos, taxes i preus públics, col·laborem en els recursos necessaris per al funcionament de la vila i el seu manteniment. Per tant, aquestes ordenances tenen com a objectiu finançar la prestació de serveis a la ciutadania.

En la redacció de les ordenances per l'any vinent s'obre ara un procés de participació ciutadana d'acord amb allò que preveu l'article 133 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administra-cions públiques. Aquest procés de consulta pública estarà obert fins al dia 13 de setembre de 2021.

Podeu consultar les ordenances fiscals clicant aquí.

Les aportacions poden realitzar-se mitjançant instància en el registre d'entrada, tant presencial com en seu electrònica. Amb posterioritat, es publicarà el text del projecte inicial de l'Ordenança que aprovi el Ple municipal amb les aportacions ciutadanes que s'hagin decidit incloure.