L'Ajuntament publica les bases per adjudicar un habitatge a can Tarrida en règim de masoveria urbana

Última revisió 10-09-2021 10:40
09/09/2021

L'Ajuntament ha publicat les bases per a l'adjudicació d'un habitatge en règim de masoveria urbana com a part de les polítiques d'habitatge contemplades en el Pla de mandat. Les sol·licituds es poden presentar fins al 22 d'octubre.

Des d'avui i fins al 22 d'octubre es poden presentar les sol·licituds per a l'adjudicació d'un habitatge de titularitat municipal en règim de masoveria urbana. Amb l'objectiu de permetre l'emancipació de persones joves i de mobilitzar el parc buit d'habitatges fomentant models alternatius d'accés i tinença d'habitatge, l'Ajuntament de Vilassar publica aquestes bases en un procés que culminarà amb l'adjudicació de l'immoble de Can Tarrida a una persona o unitat de convivència que compleixi els requisits que s'hi especifiquen. 

Un cop completat el procés, l'habitatge se cedirà en regim de masoveria urbana mitjançant una concessió demanial. Actualment, l'immoble es troba en fase de rehabilitació i una part de les obres a realitzar seran a càrrec de les mersones masoveres que resultin adjudicatàries. 

Les persones destinatàries hauran de ser persones o unitats de convivència, residents al municipi. Hauran de tenir nacionalitat espanyola o d'algun altre país de la unió europea (en cas de persones nacionals d'un país no integrat a la UE, disposar de permís de residència en vigor) i tenir una edat igual o superior a 18 anys o ser menors legalment emancipats. A més a més, caldrà acreditar una residència mínima continuada al municipi durant el darrer any. Entre els requisits també hi ha el de demostrar l'existència d'una situació de necessitat d'habitatge així com demostrar uns ingressos màxims d'entre 26.559,10 i 29.510,11 € tal i com es detalla a les bases. 

Per tal de poder complir amb l'objecte del contracte de masoveria urbana, les persones sol·licitants també hauran de demostrar tenir coneixements d'oficis relacionats amb el ram de la construcció o tenir suports externs alternatius. 

La presentació de sol·licituds s'haurà de fer per mitjà d'instància genèrica presencialment a l'OAC o a través de la Seu electrònica amb tota la documentació requerida fins al 22 d'octubre. 

Podeu consultar les bases completes al Portal de Transparència.

Podeu consultar l'anunci al BOP clicant aquí.