Aula de Teatre

Projecte

aula teatre

El Projecte Aula de Teatre és una invitació a experimentar el procés teatral i el seu llenguatge d’una manera lúdica i didàctica, i té com a objectiu la presentació d’una obra de teatre feta per tots els participants. El projecte sorgeix de la necessitat de crear una aproximació al procés teatral d’una manera pràctica i senzilla, amb un llenguatge que pugui ser après per tothom.

El mètode consisteix en conèixer les eines bàsiques que l’actor necessita per treballar (cos, veu, text, etc.) i així poder construir, crear i interpretar una obra de teatre representada per tots els participants. Aquesta representació és indispensable i essencial com a experiència i vivència pròpia del fet teatral: estar en l’escenari, sentir i compartir aquest espai amb els companys i amb el públic, i així completar i tancar tot el cicle de treball.

Aquest projecte té també com a objectiu específic promoure, complementar i potenciar la formació artística dels alumnes, amb activitats paral•leles i relacionades amb el món de les arts escèniques: classes magistrals amb reconeguts professionals del teatre i de les seves respectives especialitats (actors, escenògrafs, figurinistes, tècnics de so i de llum, etc.); workshops i cursos monogràfics; sortides al teatre; participacions en activitats culturals de la vila i programació i producció d'obres de teatre.

Aquest projecte està dirigit a infants (a partir dels 7 anys), a adolescents, a adults i a gent gran (sense límit d’edat), tant si no tenen experiència i es volen iniciar en el joc teatral, com si ja en tenen i volen millorar-ne la tècnica.

Contingut del curs

aula teatre

L'Aula de Teatre és una invitació a experimentar el procés teatral i el seu llenguatge d’una manera lúdica i didàctica, i té com a objectiu la presentació d’una obra de teatre feta per tots els participants.

El projecte consta de tres nivells de pràctiques. Tots ells tenen com a objectiu final la presentació d’una obra de teatre al públic realitzada per tots els participants, tant per posar en pràctica les eines adquirides, com per explorar aptituds pròpies dins de l’àmbit artístic i/o en altres àrees.

En una primera aproximació apel•larem al component lúdic i creatiu, entrant així en el procés de creació teatral i en el seu llenguatge. Està dirigit als infants a partir dels set anys d’edat i/o a d’altres grups d’interès. En acabar el curs es farà una petita representació amb el material recollit.

En el segon nivell ens acostarem a l’autor prenent sempre com a referència autors clàssics del propi país, abordant el seu univers i la seva època, explorant la seva obra i estudiant la seva biografia. Està dirigit a infants a partir dels deu anys i als alumnes que ja hagin passat pel primer nivell. Al final es farà una representació de l’adaptació d’una obra del mateix autor (tenint en compte l’edat dels participants), que es treballarà durant el curs.

En el tercer i últim nivell, es donaran a conèixer les principals referències de la història del teatre a nivell general. Està dirigit a adolescents a partir dels 15 anys o als alumnes que ja hagin passat pels dos primers nivells. L’objectiu del curs és la construcció i representació d’una obra de teatre escollida entre tots els autors i èpoques conegudes, i que se seleccionarà a criteri dels alumnes i professors.

El procés d’aprenentatge es divideix en sis fases:

 1. Jocs d’expressió dramàtica i d’expressió corporal.
 2. Veu i cos.
 3. Jocs d’improvisació.
 4. Els personatges i la seva construcció.
 5. La història – text.
 6. Els assajos – l’obra.

Els objectius de cada fase són:

 1. Relació i interacció amb l’espai i amb els companys.
 2. Coneixement de l’aparell fonador, consciència corporal i espaial.
 3. Promoure el treball en equip, noció del ritme i del‘espai, escoltar i reaccionar en escena.
 4. Estimular la imaginació i la creativitat, abordatge de la biografia del personatge.
 5. Enfocar i treballar el text, creació conjunta d’escenes.
 6. Conèixer la rutina de l’assaig, presentació al públic.

Aquest procés facilita l’autoconeixement i el desenvolupament personal a través de mètodes i d’exercicis utilitzats en el procés d’aprenentatge de les eines bàsiques del teatre. També desenvolupa aptituds de comunicació, proporcionant la interacció i la percepció amb l’espai que ens envolta. Els beneficis són, entre d’altres: l’estímul a la socialització, a la creativitat, a la riquesa de vocabulari, a la coordinació del moviment, a la memòria, etc. 

Els exercicis i el procés d’aprenentatge tenen també l’objectiu de despertar la consciència del nostre propi cos i la seva utilització en la pràctica teatral com a principal eina de treball. També té la funció de fer comprendre i eliminar les limitacions que ens imposem a nosaltres mateixos: la vergonya, els prejudicis i la timidesa. En aquest sentit també s’espera que aquesta formació sigui alliberadora i capaç de crear una nova consciència individual i un major coneixement de les capacitats del nostre cos. El resultat és l’adquisició de noves eines que puguin i hagin de ser utilitzades tant en l’àmbit del teatre com fora d’ell. S’espera també que aquesta pràctica sigui una contribució a la formació de cadascú.

Les classes es faran segons el suggeriment i els horaris del lloc on es pugui desenvolupar -o tenint en compte, també, les propostes o necessitats dels interessats- i tindran una durada aproximada d’un any acadèmic –de setembre/octubre a juny. La inscripció ha d’anar acompanyada de la signatura dels pares, en cas d‘alumnes menors d’edat, expressant així el seu consentiment.

 1. Jocs d’expressió dramàtica i d’expressió corporal.
 2. Veu i cos.
 3. Jocs d’improvisació.
 4. Els personatges i la seva construcció.
 5. La història – text.
 6. Els assajos – l’obra.
 7. Relació i interacció amb l’espai i amb els companys.
 8. Coneixement de l’aparell fonador, consciència corporal i espaial.
 9. Promoure el treball en equip, noció del ritme i del‘espai, escoltar i reaccionar en escena.
 10. Estimular la imaginació i la creativitat, abordatge de la biografia del personatge.
 11. Enfocar i treballar el text, creació conjunta d’escenes.
 12. Conèixer la rutina de l’assaig, presentació al públic.

Imatges

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 19-01-2021 09:42